L’Ajuntament de Palamós realitza la segona fase de millores a la vorera del carrer de Santiago Bañeras

Operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós estan realitzant durant aquests dies, l’execució de la segona fase d’obres de construcció d’un parterre a la vorera del carrer de Santiago Bañeras i Goday.

Aquestes tasques tenen lloc concretament en el tram de vorera que va des del carrer Enric Vincke fins al de València, i dóna continuïtat al que ja es va construir, en una primera fase, en el tram comprés entre els carrers de Provença i fins al carrer d’Aragó.

Amb aquest projecte es preveu poder millorar estèticament aquests trams de vorera, així com minimitzar els possibles desperfectes dels panots més propers a la soca dels arbres, que sovint es deterioren o trenquen a causa principalment del desenvolupament en superfície de les arrels d’algun d’aquests arbres.

Els treballs que es realitzen es basen en la construcció d’un parterre continu d’uns 80cm d’amplada envoltat amb un bordó jardiner, deixant lliures les entrades de les comunitats de veïns i adequant l’accés dels passos de vianants de la zona.

En tot aquest àmbit es mantenen els arbres existents i es refà el sistema de reg amb la instal•lació d’un gota a gota que connecta tot l’arbrat. El parterre es reomplirà de terra vegetal on es col•locarà planta arbustiva.

El bon ritme de les obres fan preveure que el projecte s’enllesteixi completament a mitjans del mes vinent.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp