L’Ajuntament de Palamós realitza millores de voreres dins el programa de manteniment de carrers, places i espais públics de la vila

Aquest mes de novembre, l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós mitjançant els operaris de la Brigada Municipal, ha iniciat les tasques d’arranjament de diversos trams de voreres del carrer de López Puigcerver i de Provença amb avinguda de Catalunya.

El procés d’arranjament afecta concretament a la vorera que passa en paral•lel a l’estació d’autobusos (ubicada davant de la plaça de Catalunya) on la Brigada Municipal actua en la supressió de barreres arquitectòniques millorant els accessos per a persones discapacitades, rebaixant els laterals on s’ubicaran rampes d’accés i adequant el pendent de tota la vorera.

Aprofitant aquestes tasques també es desplaçaran els fanals que interferien el pas còmode de cadires de rodes, es refarà el bordó de la vorera i s’anivellaran les rigoles de canalització d’aigües plujanes.

En l’àmbit de l’Avinguda Catalunya actualment s’està actuant en uns trams de vorera del carrer de Provença que enllaça amb aquesta avinguda i que s’estén en paral•lel a la llar d’infants municipal.

Aquestes tasques de millora es centren en la reposició d’aquells panots que presenten desperfectes, ocasionats principalment pel considerable desenvolupament en superfície que han experimentat les arrels d’algun dels arbres que hi ha ubicats. Els operaris de la Brigada Municipal descalçaran els trams de panots afectats anivellant la zona afectada i reposant-ne els trencats. També s’ampliarà la zona de l’escocell al voltant de l’arbre, donant més marge de superfície per a la soca i omplint de nou l’escocell amb la ubicació de llambordí.

Aquestes tasques de millora que realitza la Brigada Municipal a l’Avinguda Catalunya s’han realitzat també en altres trams i aniran avançant de manera progressiva en direcció al Nou Estadi Municipal de futbol.

Les actuacions d’arranjament de voreres formen part del programa de manteniment i millores de la via pública que l’Àrea municipal d’Urbanisme i, mitjançant la Brigada Municipal, realitza durant l’any en diverses zones del municipi, millorant places, carrers i espais públics de la vila.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat