L’Ajuntament de Palamós reobre el tram de camí de ronda de S’Alguer petit

Aquesta setmana han quedat totalment enllestides les obres d’arranjament que a finals del mes de setembre l’Ajuntament de Palamós va encarregar realitzar en un tram d’uns 30 metres de camí de ronda a la zona del S’Alguer petit. Aquest matí (04/11/16) han finalitzat les darreres tasques i, posteriorment, s’ha obert definitivament el pas de vianants en aquest tram.

El projecte d’obres s’ha basat en l’enderroc i neteja de la zona afectada pels esllavissaments i la posterior ubicació de gabions de terra, situats en forma de mur, que han estabilitzat el terreny per on s’ha tornat a fer passar el camí.

Precisament la terra que contenen aquests gabions han rebut un tractament d’hidrosembra amb l’objectiu que en el talús resultant de la seva ubicació es faciliti el creixement d’herbes i plantes. En tot el traçat del sector afectat s’hi ha ubicat una barana de seguretat. Les obres d’arranjament han estat a càrrec d’una empresa especialitzada. El pressupost del projecte és de 29.617,65 euros que ha assumit íntegrament l’Ajuntament de Palamós.

Aquest tram de camí de ronda havia quedat tancat al pas de vianants l’any 2013, per motius de seguretat a causa de la seva afectació per esllavissament de terres. Amb motiu d’aquesta prohibició els vianants del camí de ronda s’han vist obligats, durant tot aquest període i fins ara, a sortejar aquest tram baixant fins a la platja de S’Alguer petit, passant per davant de les barraques i enllaçant amb la continuïtat del camí de ronda que condueix a la platja de Castell, per un costat, i a S’Alguer gran per l’altra.

Durant els darrers anys l’Ajuntament de Palamós ha reclamat de manera reiterada al Servei de Costes de l’Estat una solució per aquest tram de camí de ronda. Finalment l’administració estatal va permetre que l’Ajuntament executés aquest projecte, amb unes obres que es van iniciar el passat mes de setembre i que han possibilitat ara tornar a habilitar el pas segur de vianants en aquest àmbit.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat