L’Ajuntament de Palamós requerirà als titulars dels habitatges buits a la vila la cessió obligatòria d’aquests per a destinar-los al lloguer social

La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Palamós, formada per polítics i tècnics municipals, així com per representants d’entitats socials de la vila, ha acordat requerir als titulars (entitats bancàries i grans tenidors) dels habitatges buits a la vila la cessió obligatòria d’aquests per a destinar-los al lloguer per a persones amb risc d’exclusió residencial.

Aquesta decisió es basa en la nova llei 24/2015 introdueix un nou precepte per garantir la funció social de la propietat, i augmentar el parc d’habitatges assequible de lloguer, i després que les peticions de cessions voluntàries realitzades fins ara des de l’Ajuntament de Palamós no obtinguessin cap resposta positiva.

En concret l’article 7 s’estableix la possibilitat que l’Administració (sigui la Generalitat o l’ajuntament) pugui declarar la cessió obligatòria d’habitatges per a incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, en el cas d’habitatges buits que siguin propietat de persones jurídiques.

Davant aquesta nova eina que ofereix la llei l’Ajuntament de Palamós presentarà aquesta decisió de la Taula Local pel Dret a l’Habitatge al ple del proper dimarts en forma de moció conjunta de tots els grups municipals representats al consistori i en la qual s’acordarà iniciar aquest procediment.

D’aquesta manera l’Ajuntament de Palamós iniciarà un procediment d’informació prèvia als titulars dels habitatges (entitats bancàries i grans tenidors) amb la finalitat de conèixer les circumstàncies de cada cas concret.

L’Ajuntament advertirà als titulars dels pisos buits i habitatges sense títol habilitant que també poden arribar a un pacte convencional amb l’Ajuntament de Palamós perquè puguin aportar els seus habitatges al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials en el municipi de Palamós, sense necessitat d’iniciar el procediment de l’article 7 de la Llei.

138 pisos buits a Palamós
En l’actualitat al municipi de Palamós hi ha un total de 138 pisos buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, segons consta en el Registre d’Habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant elaborat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

En aquests casos l’Ajuntament de Palamós pot obligar la cessió de l’habitatge buit a la persona jurídica propietària mitjançant un procediment administratiu contradictori amb indemnització, sempre que es doni, entre altres circumstàncies, l’existència al municipi d’un habitatge buit i una unitat familiar en situació de risc d’exclusió residencial. La resolució municipal que finalitza el procediment, declara la cessió de l’habitatge buit i la seva incorporació al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials.

La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Palamós
El mes de maig de 2012, l’Ajuntament de Palamós va constituir a la vila la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge.

Aquest órgan és presidit per l’alcalde de Palamós i està integrat pel primer Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Palamós i regidor d’Habitatge, la regidora d’Acció Social i Ciutadania, i per un representant dels grups municipals de l’oposició: PSC, JxPiSt.J, CUP i PP. Aquest òrgan també compta amb la participació del tècnic de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Palamós, a banda de diferents membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca; del Síndic Municipal de Greuges; i de les entitats Càritas Interparroquial Palamós i Sant Joan; i Creu Roja Palamós.

Durant aquests darrers quatre anys La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge s’ha consolidat com a una eina eficaç en l’ajuda a aquestes persones, actuant de manera coordinada i efectiva aportant solucions per a la dació en el pagament, per a l’accés als lloguers socials i per mantenir l’habitatge habitual, aconseguint resoldre favorablement per a les persones afectades, prop de la meitat dels processos tractats.

Amb aquest objectiu la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge esdevé una eina que permet compartir informació sobre els casos de ciutadans del municipi amenaçats a perdre el seu habitatge com a conseqüència d’execucions hipotecàries, actuant amb diligència per aturar-los i evitar el procés de deteriorament de les condicions de vida dels afectats.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat