L’Ajuntament de Palamós rescindeix el contracte amb l’empresa del projecte de l’Eixample, i adjudicarà la realització de les obres d’urgència a una nova constructora

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palamós va aprovar, en la sessió realitzada ahir dijous (15/04/21), la recissió del contracte amb l’empresa constructora responsable fins ara de l’execució d’obres del projecte urbanístic de millora integral d’una part de l’àmbit de l’Eixample.

Aquesta mesura ja s’ha comunicat als veïns, i ha estat motivada pels reiterats incompliments dels terminis d’obra de l’empresa responsable fins ara de l’execució del projecte, la qual no ha reconduït aquesta situació, malgrat els constants advertiments realitzats pels tècnics de l’Àrea municipal d’Urbanisme.

La rescessió del contracte no comportarà cap modificació, ni en el projecte, ni en el seu pressupost, i per tant no tindrà cap mena de repercussió econòmica per als veïns i veïnes d’aquest sector.

L’Ajuntament de Palamós inicia al mateix temps un procés de contractació d’una nova empresa a la qual se li adjudicarà la realització de les obres d’urgència, amb l’execució d’aquells treballs que complementaran les tasques realitzades fins ara i que garantiran que no es malmeti la feina feta.

Aquest procediment d’urgència permetrà complementar les voreres, les connexions de serveis, així com l’asfaltatge de carrers. Es preveu que la nova constructora contractada per a fer aquestes feines d’urgència ja estigui treballant en l’àmbit en un termini aproximat de sis setmanes, un cop enllestit el procés administratiu pertinent.

Cal destacar però, que aquest nou procés d’obres no inclourà treballs més complexos, com és el cas del carrer de la Mercè, en el qual s’ha d’ubicar un nou col•lector d’aigües. La complexitat de les tasques de canalització d’aquests tubs, en un àmbit de sòl molt sorrenc i on es necessiten empreses i equipaments especialitzats, requereix que es faci una segona adjudicació.

En aquest cas les obres s’iniciaran més tard, en una fase posterior i un cop finalitzat el procés administratiu d’adjudicació, previst per al proper mes de maig. Durant aquest termini i fins a l’inici d’obres, la superfície del carrer de la Mercè, actualment amb base de sauló, quedarà completament compactada garantint el pas còmode, tant de vianants com dels vehicles dels veïns.

El projecte de l’Eixample
El projecte integral que s’executa a l’Eixample es va iniciar el febrer de 2019 i inclou la urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d’asfalt, i afecta l’espai delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vincke i l’avinguda del President Francesc Macià, incloent-hi també tots els trams de carrers interiors d’aquest perímetre, concretament els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral•lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.

Les obres també inclouen l’abastament d’aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol•lecció separatiu; la modernització de la senyalització viària horitzontal i vertical, la ubicació d’alguns punts de nou enllumenat públic, així com de mobiliari urbà.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp