L’Ajuntament de Palamós segueix executant el programa d’arranjament de voreres al municipi

Operaris de la Brigada Municipal de Palamós han iniciat aquest mes de novembre el procés d’arranjament del tram de la vorera situada en el xamfrà que forma el passeig del Mar amb el carrer d’Enric Vincke.

Es tracta d’una secció d’uns 80m2 situada al costat est del carrer Vincke, on s’adequa l’accés a la vorera amb la creació de nous de passos de vianants adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. A banda també s’arranja bona part de la superfície substituint els panots, molts dels quals presentaven algun desperfecte, i es crea un petit parterre on s’ubicarà planta arbustiva.

Cal destacar que la Brigada Municipal ja va realitzar, el passat estiu, tasques d’arranjament de la vorera situada a la part contrària a la que s’executa en l’actualitat. L’objectiu d’aquests projectes és el de seguir eliminant al municipi trams on es detecten barreres arquitectòniques o desperfectes en el paviment.

Aquesta actuació d’arranjament forma part del programa de manteniment i millores que la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós executa durant l’any en places, carrers i espais públics de la vila.

En aquest sentit cal destacar que un cop finalitzin les obres de la vorera del passeig del Mar, és previst que la Brigada Municipal pugui arranjar i fins al proper mes de gener, un global de 250m2 de voreres, concretament corresponents a trams del carrer d’Enric Vincke (entre el carrer de López Puigcerver i l’avinguda del President Macià); també el tram del carrer de la Indústria (entre els carrers de Provença i el de València); i del carrer de l’Àngel Guimerà (concretament un tram de 60m2 que s’ubica a l’inici d’aquest carrer, i proper a la benzinera).

A banda també és previst que la setmana vinent s’iniciïn les obres de construcció d’un accés adaptat pensat principalment per a infants i persones amb mobilitat reduïda, que permetrà connectar amb comoditat les dues voreres del passeig del Mar (banda de terra i de mar), travessant tota la part central de sauló d’aquest equipament i que s’ubicarà aproximadament davant el carrer de Rosselló, coincidint amb el parc infantil que allà es troba situat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat