L’Ajuntament de Palamós segueix millorant la xarxa de clavegueram del municipi per minimitzar riscos d’inundacions

Aquesta setmana s’ha iniciat el procés d’obres d’instal•lació d’un nou sistema de canonades que permetran la recollida i el desaiguat de la pluja que es concentra en la part central de l’avinguda de l’Onze de Setembre, i que en ocasions ha provocat la inundació d’habitatges o comerços d’aquest sector. L’actuació és dirigida pels Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós, i l’executa la concessionària del clavegueram municipal, CAPSA.

Aquestes obres es realitzen concretament a la cruïlla del passeig del Mar i l’avinguda de l’Onze de Setembre, on en períodes de pluges intenses es produeixen situacions de molta acumulació d’aigua i fins i tot inundacions que afecten la part central de l’avinguda de l’Onze de Setembre, i més concretament el seu tram comprés entre el carrer de Santa Marta i el passeig del Mar.

Per tal de minimitzar aquestes situacions de col•lapse i reduir les possibilitats d’inundacions, s’han iniciat aquests treballs d’instal•lació de dos tubs de 40cm cadascun, que ara permetran donar sortida directa a les aigües pluvials recollides en aquest àmbit, amb una superfície global d’uns 3.500m2, i fer-ho de manera independent al de la xarxa de residuals.

Aquesta sortida directa de les aigües de pluja, ha de permetre que en cas que el col•lector principal del municipi estigui al seu nivell màxim, els tubs ara instal•lats puguin igualment desaiguar aquest punt de l’avinguda de l’Onze de Setembre.

La canalització d’aquests dos tubs s’inicia a la cruïlla del passeig del Mar i l’avinguda de l’Onze de Setembre, i s’allarga per sota els Jardins de l’1 d’octubre, al passeig del Mar, fins a arribar a l’aparcament de la platja Gran.

Reforç del desaiguat del passeig del Mar
Amb l’objectiu de reduir el volum d’aigua que arriba a aquest punt, i en aquest cas provinent del passeig del Mar, també s’ha previst una nova canalització que avoca aigua directament a l’aparcament de la platja, amb nous tubs per al desaiguat de pluja que s’han situat en la secció del passeig del Mar que coincideix amb el carrer de l’Avió, i que s’hi han instal•lat aprofitant les obres que es realitzen ara de consolidació del paviment de sauló situat davant l’escenari del passeig de Mar.

Nou col•lector de les aigües residuals d’una part del barri Vell
Durant els darrers mesos també s’han executat les obres de construcció d’un nou col•lector per a una millor canalització de les aigües residuals d’una part del barri Vell de Palamós, i que han afectat durant les darreres setmanes un altre tram de l’avinguda de l’Onze de Setembre, en aquest cas el més proper a la Planassa.

Es tracta concretament del darrer tram d’aquest sistema de sanejament, concretament aquell que canalitza les aigües brutes provinents del sector sud del barri vell de Palamós (zona del Pedró) i que ho fa en el darrer tram de l’avinguda de l’Onze de Setembre d’uns 120 metres, des del carrer de Tauler i Servià i fins davant les Escales del Casino, on connecta finalment amb la galeria que condueix aquestes aigües a l’estació de bombeig ubicada a Les Pites.

Aquesta part final de la xarxa comptava amb un calaix que, pels anys i dimensions, havia quedat obsolet davant situacions de molt cabal hidràulic que, de vegades, han provocat saturacions del sistema amb abocaments al carrer.

Amb aquesta obra es permetrà garantir una millor evacuació de les aigües residuals de la zona del Pedró, eliminant els sobreeiximents d’aigua residual i disminuint l’excés de càrrega en alguns punts de la xarxa. Aquest projecte complementarà les millores d’aquest tram de xarxa del barri Vell, que fa uns dos anys ja va incloure la separació de la canalització de les aigües plujanes de les residuals en diversos carrers d’aquest àmbit.

La nova canonada té un diàmetre de mig metre amb capacitat sobrada per les necessitats d’aquest sector. A banda el projecte que s’executarà preveu no enderrocar l’actual instal•lació, que podria actuar de reforç de la nova si en algun moment es requerís.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat