L’Ajuntament de Palamós segueix treballant per la reconversió del Mas Oliver en equipament municipal

El projecte d’arranjament del Mas Oliver, amb orígens del s.XVI, segueix el seu desenvolupament amb l’objectiu de convertir aquest emblemàtic edifici en un futur equipament municipal a Sant Joan.

Després de la realització de les tasques de neteja i adequació dels espais interiors d’aquest immoble, amb la retirada de mobles, andròmines i elements diversos, ara es proposa l’enderroc de les estructures annexes al mas, principalment porxos, amb una superfície global per a enderrocar de 174,26 m².

Recuperar la masia original i evitar riscos
La majoria d’aquestes construccions es troben en mal estat i comporten cert risc d’esfondrament. A banda es tracta d’instal•lacions que no formen part de l’edifici original, i amb aquests treballs es deixarà el volum principal i els annexos aptes per a una futura reforma, quan s’hagi escollit un ús públic per a la masia.

Bona part del cos principal i alguns dels cossos annexos de la masia són fets amb materials originals amb interès arquitectònic i històric, però les que s’han d’enderrocar son construïdes de fa pocs anys amb materials més moderns sense interès, i que per la seva posició i característiques, tampoc són aptes des del punt de vista de la seva utilització futura.

Aquest projecte d’enderroc de les estructures annexes al mas té un cost aproximat de 18.000 €, i dimarts vinent passarà al Ple municipal per a la seva aprovació. Un cop fet l’enderroc es tapiaran totes les obertures de la masia per evitar l’intrusisme i es retiraran els arbustos i plantes que amb el temps han anat envaïnt algunes de les estructures de l’edifici i l’entorn del mas, deixant net tot l’entorn que restarà oberta i diàfan.

L’objectiu de l’Ajuntament de Palamós és que la reconversió del Mas Oliver en equipament municipal segueixi posteriorment amb el projecte d’arranjament de l’entorn de l’immoble, i d’aquesta manera poder-lo integrar amb la plaça de Mossèn Gumersind.

D’aquesta manera es permetria aconseguir tota una illa integrada i situada al centre de Sant Joan, que inclouria en una sola infraestructura pública, un gran parc dotat d’equipament públic.

El Mas Oliver, conegut popularment com a Can Displàs, està situat al camí Vell de La Fosca, al costat de la plaça de Mossèn Gumersind, i totalment integrat la trama urbana del nucli de Sant Joan. Aquest immoble ha passat a ser propietat municipal aquest any 2021, mitjançant un procés d’expropiació.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

20/02/2024

Relacionades per entitat