L’Ajuntament de Palamós tanca l’exercici 2017 amb un resultat positiu de més de dos milions d’euros

L’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós ha dut a terme el tancament de l’exercici 2017, amb el resultat positiu de 2.265.396,96 euros.

A aquesta dada cal afegir-li que el romanent positiu de tresoreria acumulat en els darrers anys a l’Ajuntament de Palamós se situa en un global de més de 4.493.304,66 euros. Aquesta xifra fa evident l’obtenció de superàvit en termes d’estabilitat financera que en aquest cas és de prop de 2.510.159,89 euros.

D’aquest gruix de diners resultants del tancament positiu de l’exercici de 2017, l’Ajuntament de Palamós només podrà destinar 938.096,98 euros a inversions financerament sostenibles que s’hauran d’executar durant aquest any 2018. La resta del superàvit serà designat, tal com estableix la llei, a la reducció de l’endeutament financer i altres despeses pressupostàries.

Amb aquestes xifres positives el pressupost de 2017 segueix la tendència de les liquidacions dels darrers anys que han permès reduir l’endeutament del municipi fins a un 33,34%. L’Àrea de Serveis Econòmics segueix treballant en l’amortització de deute, per tal de seguir rebaixant durant el 2018 aquest percentatge que aproximadament fa un any era del 46%.

El superàvit global aconseguit és el resultat d’un treball de gestió que des de l’Àrea de Serveis Econòmics s’ha realitzat potenciant l’estalvi i el control de la despesa, on les àrees municipals tenen un paper rellevant amb el control i gestió directa dels seus pressupostos. A banda cal destacar també la tasca realitzada per a poder seguir incrementant el nivell d’ingressos en els pressupostos municipals.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

20/02/2024

Relacionades per entitat