L’Ajuntament de Palamós ubica a cala Sanià una zona de fondeig controlat per a garantir la conservació de l’alguer de posidònia

Durant el passat mes de setembre l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha dut a terme un projecte de creació d’una zona de fondeig controlat a la cala Sanià que compatibilitzi la conservació de l’alguer amb l’ús turístic que les embarcacions d’esbarjo realitzen en aquest sector del litoral palamosí, inclòs dins l’espai natural Castell-Cap Roig.

En aquest indret de la costa s’hi localitzen importants extensions d’alguers de la fanerògama marina, Posidònia oceànica, i durant la temporada d’estiu rep una important pressió per part d’embarcacions d’esbarjo que hi fondegen.

L’Àrea de Medi ambient de l’Ajuntament de Palamós ja ha realitzat en els darrers anys una important tasca de abalisament costaner, però calia seguir aplicant mesures que garantissin més protecció en aquestes àrees.

Aquesta actuació s’emmarca i dóna continuïtat a les actuacions que ja es realitzen de fa anys, en el tram de litoral de l’Espai Natural Castell-Cap Roig, en relació a la preservació de les comunitats de fanerògames marines.

Una quinzena d’ancoratges ecològics
En total s’han instal•lat en aquest espai litoral una quinzena d’ancoratges ecològics. Aquesta actuació ha estat subvencionada íntegrament mitjançant les aportacions de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, amb 11.050 €, i del Port Marina Palamós que ha aportat 1.800 €.

La ubicació dels punts d’ancoratge controlat, que ha realitzat una empresa especialitzada, s’ha concretat a partir de la prospecció de la zona valorant el lloc i el tipus d’ancoratge ecològic més adequat.

Fondeig ecològic
El tipus de fondeig ecològic que s’ha ubicat a cala Sanià permet la seva instal•lació tant sobre roca com sobre fons tous, amb sistemes d’ancoratge que eviten qualsevol incidència amb el medi natural que l’envolta, que impedeix entre altres que la cadena d’unió entre la base de subjecció i la boia de superfície arrossegui pel fons, i que respecta en tot moment una distància entre la mateixa instal•lació i les comunitats de fanerògama marina que l’envolten.

Amb la instal•lació d’aquest ancoratge s’evita que les embarcacions hagin de fondejar mitjançant les seves àncores que en moltes ocasions acaben arrossegant pel fons i per tant, malmeten la posidònia i la vida marina que s’hi genera.

Aquest sistema permet doncs que els vaixells puguin amarrar amb seguretat, directament a la boia de superfície.

Prova pilot amb l’objectiu d’estendre-la
La ubicació a la cala Sània d’una zona de fondeig controlat amb boies ecològiques, esdevé una prova pilot que ha realitzat l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós amb l’objectiu de poder-la estendre en altres indrets litorals del municipi, combinat aquest sistema amb l’abalisament de platges i cales que ja es realitza al municipi des de fa anys.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat