L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós edita un llibret per difondre la nova Ordenança de Residus entre els ciutadans, comerciants i empreses del municipi

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha edita un llibret per divulgar entre la ciutadania la nova Ordenança Municipal de Residus i Neteja Viària.

En total s’han editat 500 exemplars d’aquesta publicació de petit format i una trentena de pàgines, que amb el nom de “Tenim OR” (Ordenança de Residus) vol seguir difonent entre la ciutadania, el comerç i les empreses de la vila les directrius principals en les que es basa aquesta nova normativa municipal, destacant els drets i deures que s’estableixen, cercant la implicació de la societat i fent referència al tractament més adequat dels residus municipals i del manteniment de la neteja dels carrers i espais públics de la vila.

El nou llibret també fa esment a la importància del reciclatge, la reducció i la reutilització, donant a conèixer com es gestionen els residus al municipi i informa dels serveis que Palamós posa a disposició dels ciutadans per a garantir-ne una bona gestió (contenidors, deixalleria, recollida porta a porta).

Per tal de poder facilitar que aquesta informació arribi fins als usuaris durant aquest mes de juny educadors ambientals visiten els comerços de la vila aportant-los aquesta documentació i informant-los de la gestió adequada dels residus.

Incentivar, implicar i sancionar
El mes de novembre de l’any passat l’Ajuntament de Palamós va aprovar la nova Ordenança Municipal de Residus i Neteja Viària que centra la seva estructura en tres punts principals:

Incentivar la correcta gestió dels residus, obligant a la ciutadania i als grans productors a seleccionar els residus en origen.

El nou document defineix la forma com es presta el servei de recollida de residus municipals en les seves diferents modalitats, amb horaris, tipus de fracció i residu així com a les freqüències de recollida dels contenidors a la via pública, del serveis porta a porta dirigits als grans productors, de la deixalleria municipal i de la recollida de voluminosos.

Implicar activament la població en el manteniment de les bones condicions de netedat dels carrers, espais públics i espais naturals de la nostra vila.

En aquest sentit s’estableixen les obligacions dels usuaris que són extensives a tota la població, però estableixen un marc diferenciat respecte a les activitats econòmiques. L’ordenança recull una forma diferent de realitzar la recollida a comerços i grans productors, per mitjà d’un servei de recollida porta a porta de vidre, matèria orgànica i paper, aplicant mecanismes que fomentin i facilitin la tria en origen dels residus.

Un segon tret que diferencia els habitatges de les activitats econòmiques, és que l’ordenança pauta la responsabilitat dels negocis de mantenir nets i no embrutar els espais públics de la seva influència.

Sancionar les accions contràries a les obligacions establertes a l’Ordenança, principalment aquelles que comporten conseqüències negatives per al servei de neteja viària i recollida de residus municipals. L’objectiu d’aquest marc sancionador és deixar clar que la correcta gestió dels residus i el manteniment de les condicions de netedat de la vila no és una qüestió només de bona voluntat, sinó que ha de ser un compromís de tots els ciutadans, i que els qui no respectin aquest compromís hauran de ser sancionats.

L’Ordenança incorpora compromisos de transparència i participació ciutadana, amb l’obligació de l’Ajuntament de Palamós d’informar sobre aspectes de gestió de residus, i constituint una comissió de seguiment.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat