Les Barques del Peix, del Museu de la Pesca, surten de l’aigua per a realitzar tasques de conservació, i millorar-ne l’accessibilitat i el seu ús cultural

Una grua de gran tonatge ha procedit a treure de l’aigua l’embarcació-museu Gacela, de 58 tones, que gestiona el Museu de la Pesca de Palamós.

L’objectiu d’aquesta operació, realitzada ahir dijous (04/08/22), va ser la treta de la barca per a dur a terme les tasques habituals de conservació, que s’han de fer periòdicament per tal de garantir el seu ús públic com a extensió del propi museu.

L’embarcació ha estat traslladada aquesta setmana, i amb la col·laboració en el remolc del Salvamar Sirius (Direcció General de la Marina Mercant) i l’empresa General Nàutic, des del moll pesquer al port Marina Palamós, on des d’ahir, ja ha estat ubicada en sec al costat de la teranyina Estrella Polar, l’altra barca visitable del Museu de la Pesca, que ja va ser retirada de l’aigua durant el passat mes de juliol per a iniciar les operacions de millora projectades.

L’execució d’aquestes feines té una durada aproximada de sis setmanes, període en el qual les dues embarcacions seran sotmeses a aquestes tasques de conservació, que centraran l’actuació bàsicament sobre l’obra viva del buc. El contacte de la barca amb l’aigua, deteriora ràpidament la fusta i els claus de ferro, per la qual cosa és convenient eixugar fustes, canviar peces i tractar-les amb pintures.

Una de les feines bàsiques a dur a terme serà el buidatge dels coments d’estopa vella o en mal estat i es calafatejarà de nou. Sobre la nova estopa s’hi col·loca massilla per acabar de tapar les juntes i tot seguit cal pintar tota l’estructura, que a l’obra viva serà amb emprimació i patent.

A aquestes tasques de conservació també s’inclourà la millora de l’accessibilitat i de l’ús cultural de les dues embarcacions, que en aquest darrer cas comptarà amb un reforç dels elements museogràfics que inclouen.

Una mostra flotant del patrimoni pesquer
Les actuacions que es realitzen ara a les dues embarcacions són necessàries per a la conservació d’aquests vaixells, testimonis de l’ofici de pescador, i per a poder desenvolupar amb totes les garanties de seguretat, el programa cultural i pedagògic que el Museu de la Pesca realitza mitjançant aquestes embarcacions, i sota el nom de “Les Barques del Peix”.

Només l’any passat 2021, un total de 3.625 persones van visitar aquesta mostra flotant, que l’any 2005, amb l’Estrella Polar, va esdevenir la primera dins l’àmbit de la costa catalana en fer visitables a flot barques de pesca a través de la seva exposició, servint com a eina pedagògica i cultural, “embarcant” el públic cap a la coneixença del dia a dia del món pesquer.

“Les Barques del Peix”
La Gacela va ser construïda l’any 1960 a l’Ametlla de Mar, pel mestre d’aixa Gaseni Vallfegó. Amida vint metres d’eslora, més de cinc de mànega i dos i mig de calat. És una embarcació de mitjan segle XX que respon a un model característic de la costa catalana pel que fa a dimensions, sistema constructiu i equipaments: popa ampla per obrir portes, espai per triar el peix i proa alta per fer cara al mal temps.

Sempre ha estat vinculada al port de Palamós, i a la pesca d’arrossegament, fins a la seva donació per part de la família Massaguer, l’any 2006, al Museu de la Pesca, moment a partir del qual l’embarcació es troba amarrada al port pesquer al costat de l’equipament museístic amb la funció d’extensió flotant de l’exposició permanent.

Aquesta funció la realitza juntament amb l’Estrella Polar, la teranyina que completa la mostra visitable. Aquesta embarcació va ser construïda a les drassanes Cardona de Mataró i va entrar en servei l’any 1973. Té una eslora màxima de catorze metres i una mànega de cinc.

L’any 2002, un cop es van valorar totes les possibilitats patrimonials i museístiques de la barca i d’acord amb els antics propietaris de la teranyina (família Mauri), el Museu de la Pesca va sol·licitar la donació d’aquesta embarcació amb la finalitat la de musealitzar-la com a extensió del mateix Museu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp