Les obres d’urgència de l’Eixample s’enllesteixen completament

Les obres d’urgència que s’han realitzat durant les darreres setmanes en un sector l’Eixample, han finalitzat en la seva totalitat després que aquest passat divendres i dissabte s’enllestissin completament les tasques d’ubicació de l’arbrat.

Durant aquestes darreres setmanes l’empresa contractada per a la realització d’aquestes feines ha treballat amb l’objectiu de finalitzar totes aquelles tasques que havien quedat pendents i evitar que es fes malbé el que ja estava executat. Un cop assegurats aquests treballs s’ha realitzat l’asfaltatge, el pintat de la senyalització viària, i finalment la revisió del reg amb la ubicació de l’arbrat.

Aquestes obres d’urgència es varen iniciar a mitjans del mes de juny, contractades per l’Ajuntament de Palamós a una nova empresa constructora, després de rescindir el contracte amb l’adjudicatària inicial del projecte davant els reiterats incompliments d’aquesta en els terminis d’execució de les diverses fases d’aquests treballs.

La rescissió i nova contractació per a l’execució d’aquests treballs d’urgència no han comportat cap modificació en el projecte ni en el seu pressupost, i per tant, no té cap mena de repercussió econòmica addicional per als veïns i veïnes d’aquest sector.

Cal destacar però, que aquest nou procés d’obres no inclou els treballs més complexos del projecte, concretament els del carrer de la Mercè, en el qual s’ha d’ubicar un nou col•lector d’aigües. La dificultat tècnica de les tasques de canalització d’aquests tubs, en un àmbit de sòl molt sorrenc i on es necessiten empreses i equipaments especialitzats, requereix que es faci una segona adjudicació prevista durant la tardor vinent.

El projecte de l’Eixample
El projecte integral que s’executa a l’Eixample es va iniciar el febrer de 2019 i inclou la urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d’asfalt, i afecta l’espai delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vincke i l’avinguda del President Francesc Macià, incloent-hi també tots els trams de carrers interiors d’aquest perímetre, concretament els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral•lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.

Les obres també inclouen l’abastament d’aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol•lecció separatiu; la ubicació de la senyalització viària horitzontal i vertical, la instal•lació d’alguns punts d’enllumenat públic, així com la de mobiliari urbà.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp