Les plaques solars que s’instal·laran a la biblioteca municipal, permetran compartir l’energia elèctrica sobrant que generin, amb altres equipaments municipals

La biblioteca municipal “Lluís Barceló i Bou” comptarà amb energia elèctrica generada mitjançant plaques solars fotovoltaiques. Aquest és un projecte que impulsa l’Ajuntament de Palamós per tal de fomentar la implementació de mesures d’estalvi energètic al municipi, mitjançant les quals es permeti la reducció tant de les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera, com el de la despesa econòmica.

Amb aquest objectiu s’instal·laran a la coberta de la biblioteca, en un espai d’uns 600m2, un total de 108 panells solars, amb una potència unitària de 470 Wp, la qual cosa suposa una potència global de 50,76 Kwp, mitjançant els quals es permetrà aconseguir un estalvi anual de 73.150 kwh.

Mitjançant les plaques solars fotovoltaiques s’assumirà bona part del consum d’energia que té la biblioteca, i que ve generat bàsicament per uns sistemes de climatització i d’il·luminació amb els que compta aquest edifici municipal, que enguany ha arribat als seus 17 anys en servei.

Compartir l’excedent d’energia amb altres equipaments
Donat que el consum anual mig d’aquesta instal·lació és d’uns 60.000 kWh i que la nova instal·lació podrà generar fins a uns 73.150 kWh, en el moment que es produeixin aquests excedents es podrà compartir aquesta energia sobrant amb altres equipaments municipals propers, podent-se assegurar una ràtio de zero emissions de CO2 per a la biblioteca.

Aquesta compensació podrà realitzar-se amb altres dependències municipals que es troben a una distància inferior als 500 metres d’aquest equipament, com poden ser Casa Muntaner, el Mercat Municipal, la Nau polivalent dels 50 metres, la seu de la Brigada Municipal, o l’oficina de turisme.

La Junta de Govern municipal ja va aprovar, dijous passat 25 d’agost, l’adjudicació dels treballs d’instal·lació d’aquest sistema d’energia solar a la biblioteca municipal, per un cost de 51.488 euros, una part del qual (11.726€) és aportat per la Diputació de Girona. Un cop realitzat aquest tràmit, es preveu que les obres es puguin dur a terme durant el darrer trimestre d’aquest any.

Substitució a Led de les lluminàries de la biblioteca
El procés de millora de l’eficiència energètica realitzat en els darrers anys a la biblioteca municipal, ja es va iniciar l’any 2013, quan l’Ajuntament de Palamós va realitzar la substitució de les 228 lluminàries (de 64 W cadascuna) que formaven en aquell moment el sistema d’il·luminació de l’equipament.

Les noves lluminàries que es varen instal·lar van ser del tipus Led, de 20 W de potència, de característiques lumíniques molt similars a les anteriors i amb l’avantatge de reduir la despesa de consum energètic, de les emissions de CO2, així com les tasques de manteniment. Amb la substitució de les lluminàries, la biblioteca va reduir el global de despesa energètica de l’any en il·luminació, aproximadament en un 70%.

L’estalvi econòmic que suposa aquest tipus de projectes permeten amortitzar tota la inversió realitzada en un període relativament curt de temps.

Mesures d’estalvi energètic al municipi
L’Ajuntament de Palamós continua aplicant projectes d’estalvi energètic tant en la il·luminació de carrers, on progressivament s’ha anat passant al sistema Led, i també en els equipaments públics. Precisament el passat mes de gener es va dur a terme la renovació de tot l’enllumenat de la pista del Pavelló Municipal d’Esports. Es tracta d’un total de 36 nous focus dotats de tecnologia Led que van substituir els que hi havia instal·lats.

L’any passat també es van canviar a Led els llums del camp de Futbol-7 dels camps annexes i també els de la pista de la Nau dels 50m. Durant l’època postconfinament, en la que no es permetia la pràctica esportiva, es va aprofitar per passar a Led tots els llums de vestidors, passadissos, magatzems, de totes les instal·lacions esportives.

Plaques solars fotovoltaiques als equipaments municipals.
Amb la instal·lació de plaques solars a la biblioteca, Palamós ja haurà possibilitat l’autoconsum elèctric en dos equipaments municipals, després que l’any 2020 es realitzés també a l’Ajuntament, on es varen ubicar una trentena d’aquests panells.

L’Ajuntament de Palamós té previst poder continuar instal·lant de manera progressiva el sistema de plaques solars fotovoltaiques en altres serveis i dependències municipals, amb l’objectiu de fomentar, en aquests equipaments, l’autoconsum de l’energia elèctrica.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat