Nou Servei d’Intervenció Socioeducativa per infants del municipi en situació de risc

L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania disposa, a partir d’aquest mes de març, d’un Servei d’Intervenció Socioeducativa adreçat a infants del municipi de 0-3 anys en situación de risc. La proposta es duu a terme cada divendres a la sala municipal polivalent de les galeries Carme, i forma part de les accions al territori que depenen del Consell Comarcal del Baix Empordà.

El treball és a càrrec de professionals de l’àmbit social i és coordinat per l’equip bàsic d’Atenció Social de Palamós, que deriva els casos de manera coordinada amb els professionals de l’Àrea d’Atenció a la Família.

El Servei d’Intervenció Socioeducativa és gratuït i se centra amb la petita infancia i les seves famílies, incidint en la qualitat de vida dels nens i nenes menors de 3 anys. Per això ofereix un acompanyament professional en cada etapa de la criança, per créixer de forma saludable, prendre decisions conscients i cuidar-se respectuosament, assegurant així el benestar de la família i de l’infant.

Amb aquest objectiu el servei permet donar suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels infants, la seva socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives que puguin tenir.

El procés d’atenció als infants es fa mitjançant l’atenció individualitzada, la grupal amb la família, així com en xarxa amb la comunitat, amb l’objectiu d’acompanyar la família en el procés de criança de manera propera i respectuosa. Per aconseguir realitzar aquesta acció, es porten a terme dos grans blocs d’actuació: espai família i espai trobades.

L’espai família és destinat a la interacció entre pares i fills, on es realitzen jocs i activitats diverses segons l’edat del menor i/o el seu grau de maduresa. L’espai trobades consisteix en trobades grupals entre diferents famílies per treballar aspectes d’interès coincidents entre elles i que permet compartir vivències amb altres pares i mares.

Complement del Centre Obert
El Servei d’Intervenció Socioeducativa se suma ara al treball que des de fa 10 anys ja realitza a Palamós, el Centre Obert, en aquest cas però adreçat a infants 6 a 12 anys.

El Centre Obert de Palamós es troba ubicat a l’Espai Polivalent del barri de Pla d’es Pla, i és atés per diversos professionals que donen suport i complementen la tasca feta des dels centres escolars, els professionals d’Acció Social i d’altres serveis especialitzats en l’atenció a la infància i adolescència.

Les derivacions a aquest servei es realitzen a través dels Serveis Socials de Palamós, ja que tots els infants que hi assisteixen són atesos per aquest servei, que alhora, es coordina mensualment amb les escoles de la vila per tal de detectar possibles infants en situació de risc social.

Des del Centre Obert es treballa la integració social i comunitària dels infants, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, hàbits d’higiene, hàbits alimentaris i hàbits de treball. També, s’estimula la creativitat per promoure el creixement personal de cada infant. Mitjançant les educadores responsables d’aquest servei es permet intervenir des de la quotidianitat de l’infant, és a dir, es treballen els diferents àmbits que formen la seva personalitat a partir de les necessitats detectades.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat