Palamós aplica un sistema d’informació energètica per a incrementar l’estalvi energètic a les dependències municipals, reduir els consums i disminuir emissions de CO2

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palamós compten amb un aplicatiu informàtic que permet la gestió de consums i subministraments energètics dels equipaments i instal·lacions municipals i de l’enllumenat públic.

Aquest aplicatiu informàtic gestiona més de 300 subministraments, entre aigua (190), electricitat (131), gas (12), biomassa i gasoil (6), amb l’objectiu d’incrementar l’estalvi energètic a les dependències municipals, reduir els consums i disminuir les emissions de CO2.

Amb aquest objectiu els tècnics municipals fan un seguiment de totes les instal·lacions, detectant possibles sobreconsums i comportaments energètics anòmals, per tal de poder aplicar les mesures corresponents per a la seva correcció. El sistema permet l’optimització de les potències contractades, amb l’elaboració d’informes mensuals i anuals de validació de factures, revisió d’alarmes, i optimització de potències.

Digitalització de la gestió de les instal·lacions fotovoltaiques

L’Ajuntament de Palamós completa la seva comptabilitat energètica amb el seguiment també del consum generat per les seves instal·lacions fotovoltaiques ubicades a la biblioteca municipal i al mateix edifici de l’Ajuntament.

Aquest sistema també fa un seguiment del correcte funcionament d’aquestes instal·lacions, així com quantifica i valida la correcta aplicació de la compensació d’excedents injectats a xarxa per part de les comercialitzadores, i el càlcul de les emissions evitades i l’estalvi en els costos.

“Portal energètic municipal”

L’Ajuntament de Palamós també preveu activar en breu el “Portal energètic municipal”, mitjançant el qual la ciutadania podrà conèixer, a través del web municipal, l’evolució del consum energètic de les instal·lacions i de l’enllumenat públic. Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament de Palamós vol continuar implicant la ciutadania en el procés de transició energètica.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat