Palamós aprova un pressupost per a 2023 de 31,7 milions, i amb una dotació per a inversions que supera els 6 milions d’euros

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós realitzada ahir dimarts dia 22 de novembre al vespre, va aprovar el pressupost municipal de 2023 que suma un total de 31.755.522,82 €, i amb una dotació de 6.293.530,14 € destinada a inversions. L’aprovació del document pressupostari de 2023 va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern, i en contra dels grups de l’oposició.

El pressupost 2023 ha estat condicionat principalment per l’increment del sou dels treballadors públics derivat dels acords adoptats a nivell estatal, també per la puja de les despeses referents a subministraments o manteniments, i per la congelació de totes les taxes i impostos municipals, seguint la tendència dels darrers anys.

Malgrat aquests increments el document pressupostari aprovat continua apostant pel servei a les persones, atenent les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, i posant en valor els seus potencials socials, culturals, patrimonials i econòmics.

En aquest sentit, s’impulsen els projectes d’acompanyament de famílies, infants i joves en risc d’exclusió social, que es duen a terme des de diferents àrees; també els programes destinats fomentar el lloguer tot l’any, i els de formació ocupacional, garantia juvenil, ensenyament i Ciutat Educadora. També s’inclouen partides destinades al foment dels programes d’igualtat i lluita contra la violència de gènere.

El document recull l’interès de potenciar una oferta oci actiu amb la dinamització d’iniciatives i propostes d’activitats de natura activa d’interès, com la continuïtat del Centre Trail, incrementem la partida destinada a activitats esportives.

Es destaca la dinamització econòmica del municipi, cercant la desestacionalització de les accions vinculades al sector serveis, amb l’objectiu de promoure la creació de llocs de treball estables i de qualitat.

També es projecten dues línies de subvenció destinades a emprenedors: una per a l’obertura de nous comerços, i l’altra destinada al foment del treball coworking.

El pressupost recull les accions previstes a la millora de la via pública, amb el desenvolupament del pla d’asfaltatges i de projectes integrals a barris, la creació de nous espais d’aparcament gratuït al municipi, apostant en el treball amb generació d’energies renovables als equipaments, i la millora progressiva de la gestió de les aigües pluvials per reduir els riscos d’inundació.

Inversions 2023
Enguany l’Ajuntament de Palamós destina d’aquest pressupost ordinari un global de 6.293.530,14 € a inversions. Els principals projectes que s’impulsen des d’aquest capítol responen a diversos criteris o actuacions, amb exemples com:

– Obres d’urbanització de La Fosca fase II (2.989.901,14 €)
– Obres d’urbanització del barri de la Rutlla Alta (1.050.000 €)
– Obres d’urbanització barri de la platja (933.629 €)
– Obres d’arranjament asfaltatge i voreres (300.000 €)
– Obres de millora del sistema aigües residuals (150.000 €)
– Implantació i adequació d’aparcament a la Rutlla Alta (50.000 €)
– Remodelació de carrers per a la mobilitat segura (250.000 €)
– Obres d’implantació de mesures d’estalvi energètic (100.000 €)
– Obres de construcció d’accessos a las nova estació d’autobusos (60.000 €)
– Millora serveis i accessibilitat a les platges (30.000 €)
– Obres de reposició en zones i espais enjardinats (15.000 €)

Congelació d’impostos i taxes
L’Ajuntament de Palamós ha congelat per a 2023 tots els tributs, seguint la dinàmica majoritària dels darrers anys, i tenint en compte la forta inflació de preus que afecta actualment el conjunt de la societat.

El document d’Ordenances Fiscals per a l’any vinent, inclou modificacions en diversos aspectes, com la implantació d’un recàrrec en l’IBI del 50% en aquells habitatges que estiguin desocupats amb caràcter permanent amb la finalitat de fomentar el lloguer de tot l’any; o la creació de bonificacions per a la realització de cursos a l’Escola Municipal d’Adults per a joves, persones a l’atur o bé amb situació de vulnerabilitat.

També s’aplicarà l’exempció de l’IIVTNU en les transmissions a conseqüència de la mort de mares víctimes de la violència de gènere, realitzades en benefici de fills menors o persones amb discapacitat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat