Palamós arranjarà diversos trams de voreres del municipi amb una actuació que supera els 1300m2 de superfície global

L’Ajuntament de Palamós segueix executant el pla de millores de voreres del municipi que en els darrers anys ha permès l’arranjament integral d’un ampli nombre de trams d’aquests elements que, en aquests casos, presentaven desperfectes o bé que no s’ajustaven als requisits d’accessibilitat i mobilitat.

Amb aquest objectiu l’Àrea municipal d’Urbanisme ha elaborat un nou projecte que permetrà l’arranjament de més trams de voreres del municipi amb una actuació que en aquest cas abasta un total 1341m2 de superfície global. Els treballs van ser adjudicats ahir a una empresa especialitzada en obra pública i és previst que s’executin dins aquest primer trimestre de l’any.

El projecte es basa a reemplaçar la totalitat del paquet estructural i del paviment de les voreres que presenten desperfectes, i concretament de trams ubicats als carrers de Xaloc, entre els carrers de Sta. Joaquima de Vedruna i el de Salvador Albert i Pey; el de Sant Joan Bta. de La Salle, entre els carrers de Mn. Jacint Verdaguer i l’Ample; el de Josep Joan, entre el carrer de Rentadors i l’avinguda de Catalunya; el de Nàpols, entre el carrer d’Indústria i l’avinguda de Catalunya; el passatge del Taper; i un tram de l’avinguda de Catalunya, entre els carrers de València i de Mallorca.

Els trams que s’inclouen en aquesta actuació es componen de voreres de fins a 4 m d’amplada i paviment de panot.

L’objectiu de l’actuació és el de poder reemplaçar la totalitat del paquet estructural i el paviment d’aquests trams de vorera que presenten diversos desperfectes, amb la pèrdua de regularitat del panot, i l’aixecament i trencament de peces.

Desperfectes ocasionats per les arrels dels arbres
Una part de les voreres afectades presenten danys estructurals ocasionats, principalment, pel desenvolupament en superfície de les arrels d’algun dels arbres que en l’actualitat hi ha ubicats. Aquest és el cas del carrer de Nàpols o bé l’avinguda de Catalunya.

Precisament aquest projecte de millora de les voreres del municipi preveu la retirada d’aquests arbres, bàsicament plataners, que seran substituïts per l’espècie Magnòlies menys agressives i per tant que a la llarga no tenen impacte amb la vorera.

Aquestes obres tenen un termini d’execució de dos mesos i el seu cost és de 89.167,68 euros (+ IVA).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp