Palamós consolida la utilització ciutadana de la Bústia d’incidències a la via pública, de l’app municipal

L’Ajuntament de Palamós ha consolidat plenament la Bústia de comunicats i incidències que inclou l’aplicatiu per a telèfons mòbils i tauletes municipal, com a opció més utilitzada pels ciutadans a l’hora de comunicar algun tipus d’avaria o desperfecte detectat al municipi.

Amb la utilització d’aquesta aplicació es permet que els ciutadans que detectin qualsevol anomalia a la via pública i que sigui responsabilitat de l’Ajuntament poder resoldre, puguin comunicar-la en el mateix moment que la localitzen, i fer-ho de manera còmode i immediata mitjançant el telèfon mòbil, adreçant aquesta informació directament a l’àrea municipal amb competència en la seva gestió i resolució.

El 78% dels ciutadans han utilitzat l’app
Dels 820 ciutadans que han utilitzat aquesta eina durant el darrer any, el 78% han comunicat la incidència mitjançant el canal que ofereix l’app, mentre que només el 22% ha utilitzat el web municipal o s’ha traslladat a les dependències de l’Ajuntament per fer-ho presencialment.

D’aquesta manera es confirma el bon funcionament d’aquesta aplicació que permet ampliar la potencial detecció d’anomalies o desperfectes al municipi, informant de la incidència detectada, enviant fotos, fent el seguiment de les accions previstes per part de l’àrea amb competència, i fins a conèixer per part del ciutadà l’arranjament de l’avaria un cop resolta.

El sistema es va iniciar fa uns set anys amb les incidències a l’enllumenat públic, manteniment vies públiques i mobiliari urbà; però ara ja inclou també: neteja viària i residus; civisme; jardins i espais verds; parcs infantils; senyalització viària; clavegueram; platges, litoral i camins rurals; solars i edificis privats en mal estat, plagues, animals; recs i fonts, i telefonia.

En un inici l’àrea vinculada principalment en la resolució d’aquestes anomalies va ser la de Brigada, però actualment també hi participen de manera activa altres àrees municipals amb competència amb les diverses tipologies d’incidències, com Urbanisme i Serveis Tècnics, Policia Local, o Medi Ambient.

Durant el darrer any les principals comunicacions d’incidències han estat relacionades amb la neteja viària i residus (26.6%), manteniment de carrers (13.7%), enllumenat (12.9%), civisme (10.4%), jardins i espais verds (9.2%), senyalització viària (6.5%), o vehicles abandonats (3.5%).

Mitjançant aquest aplicatiu els ciutadans poden fer arribar aquelles anomalies que detectin, principalment a la via pública, mitjançant l’app, o bé utilitzant el web municipal www.palamos.cat i dins l’apartat Bústia de comunicats, que es redirigeix a la pàgina incidencies.palamos.cat.

Un dels avantatges d’aquests sistemes és que el ciutadà pot fer una fotografia georeferenciada, entrar-la a l’aplicatiu amb una breu descripció del problema que ha detectat i, automàticament, es crea un tiquet amb la situació exacte d’on està localitzada la incidència a resoldre.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

20/02/2024

Relacionades per entitat