Palamós consolida l’organització de la Festa Major mitjançant procés participatiu i amb l’augment del 20% del pressupost

D’ençà de 2013 la Festa Major de Palamós es programa mitjançant un procés participatiu. Cada any es procura millorar el sistema fent que els palamosins i les palamosines se sentin part implicada i responsable de l’organització de la seva Festa Major.

El dimarts 19 de gener a les 19 h, la sala polivalent de la Biblioteca municipal “Lluís Barceló i Bou” acollirà la primera reunió del procés. En aquesta sessió s’avaluarà les accions fetes l’any anterior i s’assentaran les bases del procés actual.

Aquestes bases són, en essència, que qualsevol persona de manera lliure i individualment pot contribuir a organitzar la Festa Major de Palamós 2016 aportant idees d’activitats a desenvolupar entre el 23 i el 26 de juny de 2016. Totes les idees són acceptades i qualsevol de les propostes és adient, tenint en compte però que es proposen activitats, no grups teatrals, musicals o d’altre caire, i que no es pot encavalcar cap acte amb l’inici de la Festa, centrat amb el pregó el 23 de juny, ni amb l’acabament del 26 de juny on és protagonista el castell de focs.

En aquesta primera reunió s’elaborarà una graella amb les activitats a programar del 23 al 26 de juny. Serà el moment de decidir si es mantenen activitats o es volen fer innovacions. A partir d’aquest moment, ja no serà possible proposar més activitats i la llista d’opcions quedarà tancada.

Augment del 20% del pressupost
La segona reunió tindrà lloc el 23 de febrer, moment en el qual s’escollirà qui portarà a terme cada activitat. De les propostes presentades es farà una selecció de grups i caldrà elaborar la graella final, sempre tenint en compte el pressupost disponible que aquest any augmenta en un 20 % arribant als de 24.000 €. Si aquesta sessió s’allarga, es continuarà l’endemà.

Finalment, el 7 de març, es presentarà públicament el programa de la Festa Major de Palamós 2016. S’hauran validat i aprovat formalment les propostes de la sessió anterior confirmant espais, grups, horaris i temes logístics. Serà el punt final als dos mesos de procés i, per tant, el moment d’avaluar-lo.

Totes les sessions previstes del procés participatiu de la Festa Major 2016 es portaran a terme a les 19 h a la sala polivalent de la Biblioteca municipal “Lluís Barceló i Bou”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat