Palamós destinarà 650.000 euros a noves ajudes per als sectors del municipi afectats per la crisi de la COVID-19

L’Ajuntament de Palamós activarà un nou pla de xoc per fer front a la crisi de la COVID-19 al municipi, amb l’objectiu de posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Palamós i Sant Joan, un volum de recursos públics per poder mitigar els efectes socials i econòmics que segueix comportant aquesta pandèmia.

Aquest segon pla de xoc substitueix el que ja va aprovar el municipi el juny de l’any passat, i en aquest cas compta amb una dotació pressupostària global de 650.000€.
Així ho han acordat tots els grups municipals representants al consistori en el decurs de la Junta de Portaveus realitzada aquest matí, amb la qual es complementa el procés de treball conjunt que han dut a terme aquestes formacions durant les darreres setmanes, acordant les principals línies d’actuació d’aquest nou pla de xoc municipal.

La prioritat se centra en l’atenció social a les famílies i el foment de l’economia i l’ocupació, fixant un total de 12 accions concretes amb la dotació pressupostària corresponent.

En l’apartat social el pla inclou un global de 310.000 €, on es destaquen les subvencions per al lloguer o per a fer front a les hipoteques d’habitatges, amb ajuts directes de fins a 750 € per unitat familiar, i on es modificaran els requisits de sol•licitud, respecte als establerts en la convocatòria passada, per tal de poder arribar al màxim de famílies que ho requereixin.

També formen part de les línies socials, les subvencions a famílies vulnerables per a finançar despeses corresponents a l’inici del curs escolar dels seus fills; per a garantir-los les activitats extraescolars com a continuïtat de la formació no reglada, i per a l’adquisició de material escolar. Cal destacar en aquest àmbit, l’aportació pressupostària municipal destinada a la prospecció i promoció dels habitatges de lloguer, per al programa d’educador de carrer adreçat al jovent local, així com l’increment d’aportacions econòmiques a l’Espai de Distribució d’Aliments (EDA).

Pel que fa al foment de l’economia i l’ocupació al municipi, s’ha acordat que mitjançant aquest nou pla de xoc es faci una aportació global de 340.000 €.

En aquest apartat s’inclou una nova línia de subvencions a les empreses i comerços, que s’han vist afectats pel decret de tancament, amb aportacions directes de 600 € per establiment, i que inclouran: els comerços que han hagut de tancar durant els caps de setmana; els gimnasos, les acadèmies i les escoles de dansa, la restauració, els establiments d’oci nocturn i les agències de viatges.

També s’inclouen aportacions econòmiques per a l’obertura de nous comerços, amb ajuts al lloguer durant els primers mesos d’implantació del negoci, i incentivant que els propietaris del local ofereixin lloguers per sota el preu de mercat. En aquesta línia d’ajudes també si podran incloure aquells comerços i empreses del municipi en situació de crisi que vulguin reorientar la seva activitat.

En el nou pla de xoc s’estableixen aportacions econòmiques per a la realització de campanyes de promoció del municipi, i d’implantació i difusió de la marca turística de Palamós. Es destaca també l’impuls de programes d’inserció laboral, destinats principalment a joves, dones de més de 45 anys, i homes de més de 50; així com el foment de la contractació directa per part de l’Ajuntament, de col•lectius amb major dificultat d’inserció laboral i amb l’objectiu d’ajudar en tasques de prevenció Covid.

Cal destacar que a banda d’aquestes propostes l’Ajuntament de Palamós també ha previst altres mesures que no tenen una relació directa amb el pla de xoc però sí una destacada repercussió econòmica per al sector comercial o de restauració. És el cas de la taxa d’ocupació de la via pública, que l’Ajuntament de Palamós bonificarà el primer semestre d’aquest any amb una reducció del 75% de la quota.

L’objectiu ara és el d’aprovar la modificació de crèdit necessària per a activar aquest nou pla de xoc, en el proper ple municipal previst per al dimarts vinent, 16 de març. Un cop estigui dotat econòmicament, les diverses àrees municipals amb vinculació directa a les propostes incloses pla de xoc, ultimaran l’aplicació de les accions previstes, així com la redacció de les bases que permetran poder sol•licitar les diferents línies d’ajut.

L’Ajuntament de Palamós reforçarà amb personal aquestes àrees per tal d’agilitzar la tramitació de les sol•licituds i la posterior valoració tècnica. L’objectiu és poder reduir al màxim el procés de realització d’aquests imprescindibles tràmits administratius, per tal de poder fer efectius aquests ajuts als seus beneficiaris en el menor temps possible.

El primer pla de xoc
Durant l’any passat l’Ajuntament de Palamós ja va impulsar un primer pla de xoc al municipi, amb un total de 14 línies bàsiques d’actuació, socials i econòmiques, dotades amb un global de 700.000 euros.

Aquests ajuts varen permetre incrementar l’import destinat a ajudes d’urgència per a les famílies del municipi fent aportacions al lloguer de l’habitatge de residència habitual o bé incrementant la dotació econòmica de l’Espai de Distribució d’Aliments de Palamós (EDA). El pla de xoc també va incloure ajudes al teixit comercial i empresarial del municipi amb accions per al manteniment o la creació de llocs de treball, així com ajudes econòmiques directes als sectors afectats.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat