Palamós elabora una nova Ordenança reguladora de la Via Pública

L’Ajuntament de Palamós mitjançant l’Àrea de Seguretat, Mobilitat, Via Pública i Mercats ha enllestit el document de la nova Ordenança Municipal reguladora de la Via Pública.

Aquesta normativa que el proper dimarts (26/02/13) passarà pel plenari municipal per a la seva aprovació inicial, ha permès actualitzar i millorar les disposicions establertes en l’antic document redactat, regularitzant a partir d’ara i d’acord a les necessitats actuals del municipi, l’ús i les activitats de la via pública.

L’objectiu de l’ordenança reguladora de la via pública és establir les condicions d’alguns dels usos especials i privatius genèricament admesos en els terrenys de domini públic, establint per això un total de 93 articles agrupats en deu títols.

El nou document permet establir els criteris d’ordenació d’aspectes importants com els tipus d’activitats permeses a la via pública, itineraris accessibles i adaptats, o bé el mobiliari admès i prohibit i les seves condicions tècniques i estètiques de les terrasses i les seves estructures, així com dels elements i complements (taules, cadires, tendals, pèrgola, jardineres o elements publicitaris o climatitzadors).

L’Ordenança també defineix aspectes relacionats amb els establiments comercials, les ocupacions d’obres, guals i reserves d’estacionaments, així com l’ús genèric de la via pública i el comportament dels ciutadans, per la qual cosa remet a l’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana a l’espai públic.

La nova normativa inclou els usos genèricament admesos a la via pública i s’estableixen les consideracions generals per a l’ocupació mitjançant terrasses, així com els àmbits especials determinats pel POUM on s’estableixen unes normes específiques d’acord amb la necessitat que totes les arquitectures guardin una relació d’harmonia amb exemples com els de La Planassa o de La Fosca.

L’Ordenança Municipal reguladora de la Via Pública té cura també d’establir els horaris de les activitats i ocupacions de l’espai públic i altres aspectes del funcionament de les activitats. Finalment el document estableix el règim del procediment sancionador i cataloga les infraccions i sancions.

UN ANY DE TREBALL PARTICIPATIU
L’ordenança reguladora de la via pública ha tingut un llarg treball iniciat fa ara un any amb un esborrany inicial de més de 140 articles.

Aquell primer document, construït sobre la base de més de 15 ordenances de diferents municipis de Catalunya amb problemàtiques semblants a les de Palamós, va ser l’origen del treball inicial per una Comissió Tècnica en el que han participat de manera transversal diversos tècnics de les àrees municipals de Serveis Jurídics, Urbanisme, Promoció Econòmica, així com de Seguretat, Mobilitat, Via Pública i Mercats.

En aquest llarg procés el text s’ha obert a la participació dels sectors afectats i als diferents grups polítics municipals de l’Ajuntament. Amb aquest objectiu es va fer diverses reunions amb els representants d’entitats comercials i turístiques del municipi, així con amb les formacions polítiques del consistori que varen fer aportacions i propostes que es van incorporar al text definitiu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat