Palamós fa més visible l’ofici de pescador/a amb l’objectiu de despertar vocacions i facilitar el relleu generacional en aquest sector

El pla estratègic de desenvolupament local Palamós Peix, impulsa, amb el nom de “Ser pescador/a al segle XXI”, un projecte que té una clara aposta de futur, amb l’objectiu de fer més visible l’ofici de pescador/a entre la societat, per tal de poder despertar vocacions i facilitar el relleu generacional en aquest sector. Aquesta proposta és impulsada per la Fundació Promediterrània, el Museu de la Pesca i la Càtedra d’Estudis Marítims, i esdevé una suma d’accions d’orientació, sensibilització i formació.

Relleu generacional urgent, amb aposta per a la incorporació de la dona
El projecte parteix de la constatació de la manca d’informació coordinada i actualitzada sobre les vies, requisits i oportunitats per dedicar-se a l’ofici de pescador en un moment on urgeix un relleu generacional en el sector.

A més, molts professionals en actiu desconeixen iniciatives que en el seu propi ofici es duen a terme en innovació, sostenibilitat, comercialització o governança.

Per aquest motiu, aquesta proposta s’adreça tan a joves que es vulguin dedicar a la pesca com a professionals en actiu, i amb una aposta especial per a la incorporació de la dona en el món de la pesca com un element rellevant per assegurar el futur del sector. Per això tots els materials elaborats dins el projecte posen l’accent en la participació femenina en els oficis de la mar, amb la utilització d’un llenguatge inclusiu i amb exemples de dones que exerceixen de pescadores en l’actualitat.

Entre les propostes ja posades en marxa cal destacar el disseny d’una maleta pedagògica digital titulada “En què consisteix ser pescador/a?”, dirigida a alumnes de secundària i cicles formatius de grau mitjà, que conté recursos i materials de suport per conèixer a fons el sector pesquer i els seus professionals. Inclou unitats didàctiques, exercicis d’aprenentatge i càpsules formatives en què participen acadèmics, científics, gestors, empresaris i professionals de prestigi. La maleta és un recurs en línia obert al web del Museu de la Pesca.

També s’ha editat un vídeo promocional sobre el treball de pescador, mitjançant el qual poder despertar l’interès pels oficis del mar entre els més joves. Aquest recurs s’acompanya també d’un fulletó d’orientació sobre les formacions i titulacions requerides en el món de la pesca professional, així com una proposta de millora de les formacions nàutico-pesqueres.

En els propers mesos se sumaran altres accions ja dissenyades, com xerrades informatives, implementant guions per oferir portes obertes a les confraries, o bé la creació de taules de treball per coordinar la captació de nous professionals pel sector, fomentant les formacions i el reciclatge dels pescadors en actiu.

El projecte “Ser pescador/a al segle XXI”, és cofinançat amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca que aporta el Grup d’Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava, en coordinació amb la Confraria de Pescadors de Palamós.

Palamós Peix
El pla estratègic Palamós Peix és impulsat des de 2018 per l’Ajuntament de Palamós-Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors palamosina, amb la participació de sectors econòmics, educatius, sanitaris i científics vinculats amb el municipi.

Aquest pla contribueix al desenvolupament local a través del peix desembarcat a la llotja de Palamós i en totes les seves dimensions, promovent la pesca i el consum sostenible dels recursos pesquers, fomentant el coneixement del producte entre la ciutadania, incrementant la competitivitat dels agents vinculats i enfortint la promoció del peix com a element diferenciador.

Entre les accions realitzades darrerament en el marc d’aquest pla es destaca la presentació del nou etiquetatge que s’aplica a la llotja palamosina, per identificar les espècies pesqueres locals i la seva qualitat al llarg de la cadena de distribució. L’etiquetatge es realitza mitjançant una cinta fixada a la cua del peix, i 100% reciclable, en la que un codi QR recull la informació del tipus d’espècie, el dia que ha estat pescat i l’embarcació que l’ha capturat, així com una recepta per cuinar-lo. El Palamós Peix també ha iniciat aquest mes, una campanya per promocionar el consum de les espècies pesqueres locals en els àpats d’aquest Nadal.

En els darrers mesos el projecte Palamós Peix ha dut a terme altres activitats i propostes, com el disseny d’una tapa reixada per la cubeta de peix, que permet mantenir la cadena de fred del producte afegint gel sobre la tapa i garantint una temperatura idònia i constant per sota els 5ºC.

Durant el passat curs escolar també es varen programar visites dels centres educatius del municipi a la llotja del port de Palamós; es va posar en funcionament el portal web palamospeix.cat; i es va editar un díptic informatiu adreçat a la ciutadania amb les línies d’actuació d’aquest pla. A banda es va dur a terme un estudi del perfil del consumidor i dels canals de venda del peix de Palamós.

També es van destacar activitats i propostes com la realització de la segona edició del Masterpeix, que a diferència de la primera, que va ser dedicada només a pescadors, aquesta va prioritzar la participació de les dones. Aquesta activitat formativa gratuïta forma les persones participants perquè esdevinguin prescriptors del peix fresc desembarcat a Palamós, així com de la cuina tradicional marinera.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp