Palamós informa sobre la prevenció d’incendis forestals als propietaris de finques situades en zones habitades del municipi

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós va organitzar, ahir dimarts 25 de gener, una sessió informativa sobre la prevenció d’incendis forestals, adreçada específicament als propietaris de finques situades en zones habitades del municipi.

Aquesta activitat s’inclou dins el programa d’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals en zones habitades, que porta a terme la Diputació de Girona juntament amb la Generalitat de Catalunya i amb la col•laboració dels Consells Comarcals.

La sessió informativa es va iniciar a les 19 h, a la Sala Petita del teatre La Gorga, i va comptar amb la presència de bombers de la Generalitat de Catalunya, així com de tècnics de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal del Baix Empordà.

L’exposició adreçada als propietaris de finques situades en zones habitades del municipi, es va centrar en la importància de realitzar i mantenir durant l’any els treballs de prevenció d’incendis forestals d’aquestes propietats, en el marc d’allò que preveu la Llei de mesures de prevenció dels incendis, que destaca l’obligació d’assegurar l’existència i manteniment, de les condicions de protecció d’una franja d’almenys 25m, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.

En aquestes parcel•les l’arbrat no pot superar el 35% de la seva superfície, pel que fa a la cabuda de les capçades, amb una distribució homogènia sobre el terreny, mentre que l’espai mínim entre troncs que ha de ser de 6m, evitant sempre la continuïtat horitzontal entre capçades i restant les branques baixes esporgades. La normativa també marca que l’estrat arbustiu s’ha d’estassar de manera que aquest ocupi un màxim del 15% de la superfície total, deixant mates aïllades separades com a mínim 3m entre elles.

Durant la sessió informativa d’ahir els bombers també van explicar com actua un incendi forestal, amb les conseqüències que té a curt i llarg termini, i es varen donar consells d’autoprotecció.

Seguiment de la normativa i treballs de prevenció
L’Ajuntament de Palamós fa el seguiment durant l’any de l’aplicació en aquestes finques de les mesures de prevenció d’incendis que són d’obligat compliment.

Des de la Secció de Disciplina Pública de l’Ajuntament de Palamós es requereix, anualment, a les persones propietàries de parcel•les que no presenten un estat de conservació adequat per a la seguretat pública, que procedeixin a retirar la vegetació seca, així com la realització dels treballs de neteja i aclarida d’aquest espai.

Així mateix, i en paral•lel, es fa un seguiment per mitjà del servei d’inspecció urbanística en col•laboració amb l’Àrea de Medi Ambient, per a requerir a les propietats privades, l’execució de tots aquests treballs de prevenció d’incendis forestals.

La no execució d’aquestes tasques de manteniment i prevenció, assegurant la franja de protecció, pot constituir una infracció administrativa molt greu, aplicant les sancions corresponents, i facultant l’Ajuntament per a procedir a l’execució subsidiària en el cas que aquests treballs no s’hagin dut a terme abans del 15 de juny, moment en el qual s’inicia el període de més alt risc d’incendi. (per a qualsevol dubte o consulta cal adreçar-se a l’Àrea de Medi Ambient: 972 277 200)

Actuacions en zones urbanes
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós també realitza tasques de prevenció d’incendis en espais forestals propers a zones urbanes del municipi. Aquestes actuacions formen part dels plans municipals de prevenció d’incendis, que s’executen anualment, i que segueixen la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

Aquests treballs permeten la neteja de les franges boscoses properes als habitatges. Els operaris desbrossen el sotabosc dels àmbits afectats netejant franges de vegetació de fins a 25m d’amplada.

Els àmbits on es sol realitzar aquest tipus d’actuacions son el parc de Cap Gros, proper a la urbanització de La Fosca i de Sota Ca la Margarida; o el parc del Molí de Vent, ubicat en el barri de Mas Guàrdies. També s’actua en els espais naturals de Castell i S’Alguer (pineda d’en Gori), o bé als laterals de la carretera que des de la benzinera de Sant Joan condueix a La Fosca, i que travessa el paratge boscós delimitat entre el Mas Pepó i Les Serres.

En relació amb la prevenció d’incendis cal destacar que l’Ajuntament de Palamós també actua durant l’any en l’arranjament i millora de trams de camins forestals molt estrets, garantint d’aquesta manera l’accessibilitat a les zones boscoses dels vehicles d’emergències, com els camions de bombers.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp