Palamós inicia una enquesta per conèixer el parer de la ciutadania sobre la neteja i la recollida de residus, com a referent per a definir els criteris del futur servei

Les àrees municipals de Medi Ambient i de Participació Ciutadana han obert una nova enquesta relacionada amb la neteja i la recollida de residus al municipi, mitjançant la qual poder conèixer el parer que sobre aquests aspectes tenen els palamosins/es, i com a referent per a poder ajustar el màxim possible les prestacions del futur contracte a les necessitats dels ciutadans de Palamós.

Aquesta enquesta ciutadana es pot respondre fins al 20 de juny, mitjançant les butlletes que es poden trobar en diversos equipaments municipals, concretament a l’Ajuntament de Palamós, les dependències de l’Àrea de Medi Ambient, de Participació Ciutadana, i de Promoció Econòmica, però també a la Biblioteca Municipal, l’Oficina de Turisme, la Deixalleria Municipal, i el Centre d’Atenció Primària. Aquests equipaments també disposen de les urnes on es podrà dipositar l’enquesta un cop hagi estat contestada.

A banda s’ofereix la possibilitat de respondre de manera telemàtica, mitjançant el portal web: participa.palamos.cat, i aquesta setmana també s’ha iniciat la realització d’enquestes a peu de carrer, a càrrec d’educadors ambientals que capten el parer dels ciutadans del municipi amb relació a la neteja i la recollida de residus.

Hàbits i expectatives dels ciutadans amb el servei de recollida d’escombraries
El qüestionari pregunta entre altres si se separen els residus a casa i en quines fraccions, i si els veïns i veïnes són coneixedors de les reduccions fiscals que pot comportar l’acurada realització del compostatge domèstic a casa.

També es consulta sobre la utilització que fa el ciutadà de la deixalleria municipal, quines incidències considera que es produeixen actualment en el servei, com valora la neteja de les platges, si la maquinària utilitzada en la recollida de residus els provoca algun tipus de molèsties, com per exemple el soroll. El qüestionari els demana que opinin sobre que és el que contribueix a embrutar més la via pública i si caldria imposar sancions més elevades a les persones o negocis que embruten.

La consulta a la ciutadania que s’ha iniciat ara, està orientada a extreure conclusions de com són els hàbits i les expectatives dels ciutadans amb el servei de recollida d’escombraries, i permetrà aplicar els criteris ciutadans al futur contracte que l’empresa adjudicatària del servei haurà d’assumir.

La posada en vigència de la nova Ordenança de residus i neteja viària, coincidirà amb l’inici d’un nou contracte d’aquest servei. A partir d’aquest moment l’empresa adjudicatària tindrà un termini de mig any, i de manera progressiva, per posar en marxa el servei tant de neteja com de recollida, aplicant el nou model de recollida al municipi, que a finals de 2023 passarà a ser porta a porta.

Per a Palamós, l’aplicació de la nova Ordenança, l’inici del nou contracte del servei i la inclusió del nou model de recollida porta a porta, ha de servir per continuar lluitant contra el canvi climàtic, complir amb els requeriments europeus i catalans en la gestió de residus, i millorar la imatge i la prestació d’aquest servei al municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat