Palamós millora el percentatge de recollida selectiva de residus

La recollida selectiva a Palamós realitzada durant el 2015 ha seguit marcant una clara tendència a l’alça, augmentant en un 6,7% en relació a les dades totals de 2014.

Aquestes xifres han estat elaborades per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós i s’extreuen del volum de residus recollits durant l’any 2015 en les diverses fraccions de residus: vidre, envasos lleugers, orgànica, paper i cartó, deixalleria i fracció resta.

En aquesta comparativa es destaca que s’ha passat d’un augment del 38,27% de l’any 2014, al 44,97% de l’any passat, com a total del volum de residus recollits de forma selectiva.

Augments destacats en la recollida d’envasos lleugers i orgànica
El creixement s’ha produït en les diverses fraccions, però ha estat significatiu en envasos lleugers i l’orgànica. Concretament l’orgànica s’ha incrementat el 20% respecte a l’any 2014 arribant les 1.335 tones, i en els envasos ha estat del 60% d’increment respecte al 2014 superant les 697 tones.

Disminució de residus a l’abocador i augment d’ús de la deixalleria
Aquest augment destacat de la recollida selectiva a la vila representa també una important disminució de l’entrada de residus a l’abocador i, per tant, una reducció de la despesa per al municipi en aquest concepte.

Cal destacar també un augment de l’ús de la deixalleria que ha registrat un increment del volum abocat que s’ha xifrat en un 9% respecte a 2014, situant les tones recepcionades en aquest servei durant 2015 en 2.464 i dividides en les diverses fraccions.

Bona resposta dels sistemes aplicats i dels seus usuaris
Aquestes xifres aconseguides durant el 2015 en l’àmbit de la recollida selectiva a Palamós han estat motivades per la bona resposta que el sector comercial i la ciutadania de la vila han tingut davant el nou servei de recollida porta a porta comercial i la posada en funcionament de noves illes emergents ubicades en diversos punts del municipi on instal•lar contenidors de recollida selectiva era complicat.

Amb la implementació d’aquests sistemes l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós segueix millorant l’entorn urbà i facilitant la recollida selectiva als ciutadans.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat