Palamós millora la mobilitat i la seguretat dels vianants entorn de l’escola Vila-romà amb l’ampliació de voreres

La junta de Govern de l’Ajuntament de Palamós va aprovar la setmana passada el projecte de reforma del tram de la vorera dreta del carrer Riera (sentit del trànsit) que connecta l’accés principal de l’escola Vila-romà amb el carrer de la Font.

L’objectiu del projecte és el de la millora de l’accessibilitat en aquest àmbit, reformant aquest tram de vorera molt utilitzada pels alumnes d’aquest centre i les seves famílies per a l’accés a peu a l’escola, potenciant la seguretat dels vianants en aquest carrer tan freqüentat també per vehicles coincidint principalment amb les entrades i sortides escolars.

Les obres es basaran en l’ampliació fins a metre i seixanta centímetres aquest tram de vorera, que actualment té una amplada només d’un metre. Aquest projecte no afectarà el nombre d’estacionaments de vehicles d’aquest tram que se seguiran ubicant com fins ara davant aquesta vorera.

Aquests treballs es complementaran amb les tasques de condicionament amb formigó d’aquells trams de la vorera, en aquest cas l’esquerra, que no compten amb pavimentació.

La vorera que es fa nova, es realitzarà amb rigola de formigó i paviment de panot. L’actuació serà a càrrec d’una empresa constructora i tindrà un cost global de 36.547,45 euros.

Obres totalment enllestides abans de l’inici del nou curs escolar
És previst que les obres s’iniciïn el proper mes de juliol amb un termini d’execució màxim d’un mes i mig, quedant totalment enllestides abans que comenci el nou curs escolar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat