Palamós obre inscripcions per accedir al seu primer projecte d’habitatge social cooperatiu

L’Ajuntament de Palamós ha acollit aquest matí la presentació de la campanya d’incorporacions a la que serà la primera promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu del municipi, i el primer projecte d’habitatge cooperatiu d’obra nova a les comarques gironines. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Palamós, Lluís Puig; la tècnica de projectes i convivència de la cooperativa Sostre Cívic, Mandi Domingo; i la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Palamós, Maria Puig.

Fa un any l’Ajuntament de Palamós va signar la cessió d’ús a Sostre Cívic dels terrenys públics on es construirà aquest edifici, ubicats a l’avinguda de Catalunya i amb una superfície global de 1.000 m2. El projecte de Palamós es concreta en un edifici de 34 habitatges amb aparcament i espais col•lectius complementaris que s’emmarca en l’estratègia compartida entre la cooperativa i el consistori del municipi, d’oferir habitatge cooperatiu i assequible, incrementant el parc d’habitatges destinat a polítiques socials.

Sessions informatives
El període d’inscripcions al projecte s’obrirà amb la primera sessió informativa que tindrà lloc el dimecres 29 de juny, a l’espai municipal polivalent de les galeries Carme (c/ de Dídac Garrell, 10, 1r pis) a partir de les 18 h. Totes les persones interessades a assistir a aquesta primera sessió, cal que facin la seva inscripció a: palamos.sostrecivic.cat.

Durant la campanya es realitzaran dues convocatòries informatives més, en aquest cas en un format telemàtic. La primera el dijous 7 de juliol, i la segona el dijous següent dia 14, totes dues a les 18 h. En aquest cas també es requerirà fer inscripció prèvia a: palamos.sostrecivic.cat.

La campanya es complementa amb l’edició de 10.000 fulletons informatius que es distribuiran per tots els habitatges del municipi, comerços i equipaments municipals, així com la difusió del projecte mitjançant les xarxes socials municipals.

Garantir el dret a l’habitatge als col•lectius més vulnerables
L’objectiu principal del projecte d’habitatges socials en règim cooperatiu és garantir el dret a l’habitatge digne i adequat a Palamós sota un model no especulatiu i fora del mercat, per tal que puguin accedir a un habitatge estable i assequible col•lectius prioritaris que el mercat immobiliari deixa fora, com la gent jove menor de 35 anys, les famílies monoparentals o els majors de 65 anys.

És per això que dels 34 habitatges previstos i qualificats de protecció oficial, el 25% es destinaran prioritàriament a aquests col•lectius específics. També tindran prioritat les persones empadronades al municipi de Palamós o que acreditin un històric d’empadronament continuat de com a mínim deu anys.

Els habitatges es gestionaran sota el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: un model a cavall entre la propietat i el lloguer, en què la tinença de l’immoble pertany a la cooperativa i les veïnes que en són sòcies participen i gaudeixen d’un dret d’ús indefinit, transmissible i a un preu assequible.

Aquest mecanisme fa possible que els habitatges tinguin un preu assequible: tot i que les xifres encara són estimatives acausa de l’estat inicial del projecte, les quotes d’ús previstes dels habitatges són d’entre 430 i 680 €, i es calcula que les sòcies hauran de fer una aportació inicial parcialment retornable d’entre 12.000 i 17.000 €.

Una promoció de propietat i gestió col•lectiva
Aquest projecte es desenvolupa en un procés de cogestió democràtica i participativa de les persones sòcies usuàries, a través de comissions i una assemblea del grup impulsor que pren les decisions de manera acompanyada per l’equip tècnic de l’entitat. En concret, en el projecte de Palamós, aquest procés participatiu de codisseny s’inicia a partir de l’aprovació del projecte arquitectònic bàsic i l’obtenció de la preceptiva llicència d’obres.

Sostre Cívic
L’entitat Sostre Cívic, és una cooperativa integral d’habitatges i persones usuàries en règim de cessió d’ús, sense ànim de lucre i d’iniciativa social que promou projectes d’habitatge, entre d’altres, mitjançant la construcció, rehabilitació, conservació i administració d’habitatges, locals i edificacions per a l’aprofitament i benefici dels seus associats, d’acord amb un model més just d’accés i tinença, no especulatiu, transformador i emparat en els principis de l’economia social i solidària.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat