Palamós organitza formació en coneixement de la societat catalana, adreçades a persones immigrades residents al municipi

El Servei de Ciutadania i Immigració de l’Ajuntament de Palamós, depenent de l’Àrea municipal d’Acció Social i Ciutadania, ha iniciat avui dimarts 6 d’abril, la primera de les quatre sessions formatives que s’organitzen aquests dies sobre el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.

Aquesta és una activitat informativa i formativa gratuïta, que té lloc a Palamós, i que es realitza periòdicament (dues vegades a l’any) i s’adreça a persones adultes immigrades residents a la vila que, per diverses raons, desconeixen els mecanismes de funcionament de la societat catalana. La formació que s’imparteix es basa en la Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, que defineix una xarxa i circuits d’acollida per afavorir l’autonomia de les persones i facilitar la convivència, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Aquesta formació s’estructura en quatre blocs: Els trets fonamentals (geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics) de Catalunya; el sistema polític i administratiu, l’associacionisme i participació ciutadana; drets i deures fonamentals (tenint en compte el marc jurídic d’estrangeria); i els serveis públics i els drets i deures en l’àmbit local (sistema educatiu i formació d’adults, sistema sanitari, sistema de protecció social, habitatge, cossos de seguretat..)

Les sessions previstes per aquesta nova edició es realitzen a l’Aula d’Aprenentatge de Palamós durant aquesta setmana i la vinent, concretament els dies 6, 8, 13 i 15 d’abril, de 9 a 13 h, amb un total de 16 participants.

Sessions formatives extraordinàries
Cal destacar que el Servei de Ciutadania i Immigració de l’Ajuntament de Palamós també ha organitzat enguany, dos grups més que en horari de matí i tarda realitzen una formació més completa en aquests aspectes. Es tracta de sessions que s’han organitzat de manera excepcional per donar cabuda a les persones que a causa de la situació de generada per la pandèmia no ho van poder fer aquesta formació l’any passat i estaven en espera.

Un total de 32 persones realitzen actualment a Palamós aquest curs, que va començar el 2 de febrer i acabarà el 4 de juny.

La formació és a càrrec de l’entitat Gentis i és finançada mitjançant la subvenció que atorgat la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en una convocatòria extraordinària precisament per cobrir aquesta necessitat dels municipis.

En aquest cas, les matèries que s’imparteixen engloben tots els mòduls que regula la Llei d’acollida (llengua, coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic, coneixements laborals, igualtat de gènere i habilitats tecnològiques), amb un total de 150 hores.

El Servei de Ciutadania i Immigració
Les “Sessions de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic” són organitzades des del Servei de Ciutadania i Immigració de Palamós, que té ubicada la seva seu a l’equipament municipal del carrer de Mn. Jacint Verdaguer, 12 (davant el parc de l’Arbreda).

Aquest servei depèn de l’Àrea municipal d’Acció Social i Ciutadania, i ofereix informació i orientació als nouvinguts cap a diferents serveis del municipi: padró municipal, sistema sanitari, ensenyament, formació, serveis socials, treball, convivència, associacionisme i participació.

Des de Ciutadania i Immigració es realitza el seguiment de cada cas i de les seves necessitats i, quan cal, es coordinen programes formatius, com és el cas de les sessions de coneixement de la societat catalana o les sessions de coneixement de l’àmbit laboral, i/o la seva derivació a serveis especialitzats. També s’organitzen activitats que pretenen fomentar la millora de la cohesió social i la convivència, com la Mostra de Cuines del Món, el projecte Rossinyol, o el suport a diverses associacions locals, entre altres.

L’horari de l’oficina del Servei de Ciutadania i Immigració és de dilluns a divendres amb atenció al matí, de 10 a 14 h. El telèfon de contacte és el 972 31 31 82. ciutadania.immigracio@palamos.cat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat