Palamós posarà en servei un nou aparcament amb 305 places d’estacionament gratuït

Palamós segueix treballant per a l’ampliació de places d’aparcament gratuït al municipi i aquest vespre (25/03/14) s’aprovarà al Ple municipal el conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Palamós i la Fundació Hospital de Palamós mitjançant el qual es permetrà l’obtenció del dret d’ús de terrenys per a la creació de places d’aparcament propers al centre hospitalari palamosí i als barris de les Cases Noves i Mas Guàrdies.

Es tracta concretament d’uns terrenys amb una superfície global de 10.500m2 ubicats entre la Ronda de l’Est (vial del port) i el camí de Roqueta, que un cop habilitats acolliran fins a 305 noves places d’aparcament gratuït, que se sumaran a les 93 ja existents també en aquest àmbit del vial del port i en paral•lel al traçat del carril bici, sumant un total de 398 places.

Aquest important reforç de places d’aparcament donarà sortida a la demanda de pàrquing que hi ha actualment en aquest àmbit tant per als veïns de la zona com dels usuaris i treballadors de l’Hospital de Palamós, que situat en aquest sector rep unes 1200 persones diàries moltes d’elles de fora del municipi.

El conveni previst entre l’Ajuntament de Palamós i l’hospital comarcal fixa les actuacions que correspondran a cadascuna de les parts, on l’Hospital de Palamós assumeix una part de l’arrendament dels terrenys i de les despeses del projecte de construcció del nou aparcament que estan valorades amb uns 155 mil euros; mentre que l’Ajuntament de Palamós es responsabilitzarà de la part corresponent de l’arrendament i de les despeses de manteniment de la instal•lació, i de reposició dels terrenys en el cas que finalitzi l’activitat.

L’arrendament d’aquests terrenys s’han fixat amb un termini de cinc anys, renovables, i és previst que l’execució de les obres de construcció del nou aparcament s’iniciïn a mitjans del proper mes de maig, amb l’interès d’obrir-lo als usuaris a finals de juny coincidint amb la Festa Major de la vila.

L’aparcament tindrà el seu accés, amb entrada i sortida, a través del camí de Roqueta. Les plaçes d’aparcament es delimitaran mitjançant la col•locació de travesses de fusta, ubicades sobre el terreny que serà de sauló compactat.

El límit de la zona destinada a aparcament es farà mitjançant la instal•lació de pilones de fusta i en el sector que delimita amb la Ronda de l’Est s’habilitaran tres escales per donar accés directe als vianants. A banda s’ubicaran en tot el terreny, arbres, sistema d’enllumenat i reg automàtic destinat a les zones enjardinades.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat