Palamós prepara l’asfaltatge de diversos carrers del municipi amb un projecte que arranjarà una superfície global de més de 3000m2

L’Ajuntament de Palamós ha adjudicat aquesta setmana els treballs d’asfaltatge de diversos carrers del municipi, inclosos en el pla de pavimentació que en els darrers anys i de manera progressiva permet el manteniment de les vies públiques de Palamós.

Priorització d’asfaltatges d’acord amb la participació ciutadana
Aquest pla prioritza els asfaltatges dels carrers de la vila d’acord amb els criteris establerts en el procés de participació ciutadana realitzat a finals de 2006, on la ciutadania va establir donar preferència als carrers amb el paviment més deteriorat, seguit d’aquells amb més volum de circulació i, en tercer lloc, els que tenen més importància en funció dels seus usos comercials, residencials o de serveis.

Els treballs que s’executaran abans de final d’any i d’acord amb el criteri de priorització establert, se centren en diversos trams de carrers que presenten una certa degradació en la seva superfície d’asfalt.

Es tracta concretament dels carrers de Juli Garreta, que s’asfaltarà en la seva totalitat, el tram del carrer del Ripollès, entre el carrer de Gaspar Matas i el carrer del Maresme; el mateix carrer de Gaspar Matas en el qual s’arranjaran les seccions que presenten desperfectes, o l’avinguda Mediterrani que s’actuarà en el tram comprés entre el carrer Ample i fins a superar la cruïlla amb el carrer del Turó.

Dins aquest grup d’asfaltatges cal incloure també l’actuació prevista al carrer de Llevant, concretament en la seva cruïlla amb el carrer del Mas Oliver, asfaltant aquesta secció on s’ubicarà un ressalt per a la reducció de la velocitat dels vehicles i s’adaptarà la vorera per a invidents i persones amb mobilitat reduïda.

Aquest paquet d’asfaltatges s’ha adjudicat a l’empresa Aglomerats Girona SA per un preu global de 116.108,00 € (IVA a part). El període de realització d’aquests treballs és de dos mesos i es preveu que s’executin durant el darrer trimestre de l’any.

Asfaltatge d’un nou tram de la ronda de l’Est
Dins el pla d’asfaltatges previstos de poder realitzar abans de finalitzar l’any també s’inclou un nou tram de la ronda de l’Est (vial del Port), concretament el tram comprés entre el carrer de Roqueta i el camí vell de la Fosca, amb la inclusió també del perímetre del giratori que uneix aquests dos vials.

Aquesta secció del vial, d’uns 300 metres, s’ha anat deteriorant amb el temps i ara requereix una actuació d’arranjament i millora, seguint la que ja es va fer l’any passat en el seu primer tram, concretament el que es delimita entre la carretera de la Fosca i el carrer de Roqueta.

El projecte es basa en el fressat, el reforç de les zones malmeses, el tractament amb reg asfàltic i, finalment, l’aplicació del nou asfaltat en tota la superfície. Un cop finalitzats aquests treballs es durà a terme el pintat de la senyalització horitzontal. Les obres també inclouen petites actuacions de drenatge, amb la instal•lació d’embornals i la seva connexió a la xarxa d’aigües plujanes existent en aquest vial. El termini d’execució del global d’aquest projecte és d’un mes.

Col•laboració entre l’Ajuntament i Ports de la Generalitat
En aquest cas el projecte d’asfaltatge d’aquest tram de la ronda de l’Est, ha estat adjudicat a l’empresa Agustí i Masoliver SA per un cost de 74.876,03 € euros (IVA a part), finançats en un 40% per l’Ajuntament de Palamós i, la resta, el 60%, per Ports de la Generalitat, ja que aquest vial és el principal eix d’entrada i sortida de les mercaderies del port palamosí.

Aquest acord de col•laboració entre les dues administracions es va iniciar l’any passat amb l’asfaltatge del primer tram d’aquest vial i seguirà amb el procés d’asfaltatge del tercer i darrer tram de la ronda de l’Est (entre el camí vell de la Fosca i l’avinguda d’Àngel Guimerà) previst per a l’any vinent.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp