Palamós presenta la nova Ordenança de Residus que regularà la gestió de les deixalles i la neteja viària al municipi

L’Ajuntament de Palamós mitjançant l’Àrea de Medi Ambient ha enllestit el document de la nova Ordenança Municipal de Residus i neteja viària.

Aquesta normativa que demà dimarts (27/11/12) passarà pel plenari municipal per a la seva aprovació inicial, haurà de donar cobertura legal als serveis i les necessitats que actualment requereix Palamós en referència a la gestió dels residus municipals i en el manteniment de la neteja dels carrers i espais públics del municipi, donant relleu a la normativa existent fins ara i en vigència des de l’any 1992 i cercant el compromís actiu i la participació de tota la ciutadania.

Amb l’objectiu de tenir l’Ordenança en ple funcionament a l’estiu, i tal com ja preveu el nou document, durant els propers mesos es durà a terme una campanya de divulgació de la normativa i es disposarà d’agents cívics que realitzaran tasques d’informació i inspecció.

INCENTIVAR, IMPLICAR I SANCIONAR
La nova Ordenança Municipal de Residus i neteja viària de Palamós centra la seva estructura en tres punts principals:

Incentivar la correcta gestió dels residus, obligant a la ciutadania i als grans productors a seleccionar els residus en origen.

El nou document defineix la forma com es presta el servei de recollida de residus municipals en les seves diferents modalitats, amb horaris, tipus de fracció i residu així com a les freqüències de recollida dels contenidors a la via pública, del serveis porta a porta dirigits als grans productors, de la deixalleria municipal i de la recollida de voluminosos.

Implicar activament la població en el manteniment de les bones condicions de netedat dels carrers, espais públics i espais naturals de la nostra vila.

En aquest sentit s’estableixen les obligacions dels usuaris que són extensives a tota la població, però estableixen un marc diferenciat respecte a les activitats econòmiques. L’ordenança recull una forma diferent de realitzar la recollida a comerços i grans productors, per mitjà d’un servei de recollida porta a porta de vidre, matèria orgànica i paper, aplicant mecanismes que fomentin i facilitin la tria en origen dels residus.

Un segon tret que diferencia els habitatges de les activitats econòmiques, és que l’ordenança pauta la responsabilitat dels negocis de mantenir nets i no embrutar els espais públics de la seva influència.

Sancionar les accions contràries a les obligacions establertes a l’Ordenança, principalment aquelles que comporten conseqüències negatives per al servei de neteja viària i recollida de residus municipals. L’objectiu d’aquest marc sancionador és deixar clar que la correcta gestió dels residus i el manteniment de les condicions de netedat de la vila no és una qüestió només de bona voluntat, sinó que ha de ser un compromís de tots els ciutadans, i que els qui no respectin aquest compromís hauran de ser sancionats.

L’Ordenança incorpora compromisos de transparència i participació ciutadana, amb l’obligació de l’Ajuntament de Palamós d’informar sobre aspectes de gestió de residus així com de constituir una comissió de seguiment.

PROCÉS PARTICIPATIU EN LA REDACCIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA
Conscients que l’objectiu final de la nova Ordenança de Residus era la implicació de la societat palamosina en general, i dels sectors comercial i econòmic del municipi, l’Àrea de Medi Ambient va iniciar a finals de l’any passat un procés participatiu que amb el nom de “OR” (Ordenança de Residus), va esdevenir la primera ordenança que per a la seva redacció es dota un pla de participació.

Mitjançant aquest pla es van recollir les opinions i propostes que van aportar desenes de ciutadans i entitats locals per a la millora de l’actual servei, que juntament amb consideracions tècniques posteriors, han complementat finalment la base d’aquest nou document.

Amb la entrada en vigor de la nova Ordenança es culmina una de les accions estratègiques de l’Àrea municipal de Medi Ambient, recollida a l’agenda 21, i que es basa en el compromís d’impulsar un model de vila més sostenible, assolint una millora substancial en l’eficiència dels serveis municipals amb la col•laboració de la ciutadania i dels sectors econòmics.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat