Palamós realitzarà la construcció d’un nou col•lector d’aigües residuals al carrer del Mar

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós ha elaborat un projecte de construcció d’un nou col•lector d’aigües residuals al carrer del Mar, situat al límit amb el terme municipal de Calonge.

L’objectiu d’aquests treballs és reemplaçar un total de 170 metres de l’actual col•lector, ubicat concretament en el tram de carrer situat entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Tramuntana (Calonge).

El col•lector actual, construït a la dècada dels seixanta, ha patit en els darrers anys diverses anomalies estructurals, amb fissuracions, despreniments i pèrdua d’estanquitat, la qual cosa el situa al límit de la seva vida útil.

Mitjançant aquesta actuació l’Ajuntament de Palamós vol millorar les condicions hidràuliques de la canonada augmentant d’aquesta forma la seva capacitat i, al mateix temps, minimitzar els treballs de manteniment (neteja, desembussats, enfonsaments, reparacions a la calçada) que amb la situació de l’actual col•lector són molt sovintejats.

L’actuació contempla la col•locació d’un col•lector de PVC de secció variable, ajustat a la demanda de servei que va dels 315mm a l’avinguda de Catalunya fins als 630mm al punt més baix de connexió al col•lector de formigó existent.

Es preveu que les obres de construcció s’iniciïn el proper mes de desembre paral•lel al projecte d’urbanització de l’àmbit del barri del Palmar, on es troba ubicat el carrer del Mar. La construcció d’aquest nou col•lector té previst un termini d’execució d’uns tres mesos i un pressupost d’obra de 60.461,76 € euros que finançarà íntegrament el Consorci de la Costa Brava.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat