Palamós rep la visita del director general per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya

El director general per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, Xavier Bosch, ha visitat aquest dijous (03/05/12) el municipi de Palamós amb l’objectiu de conèixer de prop els projectes i el treball que es realitza des del Servei municipal d’Acollida i Ciutadania, depenent de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós.

Aquest destacat representant en temes d’immigració de la Generalitat ha estat rebut per l’alcaldessa de Palamós, M. Teresa Ferrés i la regidora d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós, Yolanda Aguilar, acompanyades per tècnics del Servei municipal d’Acollida i Ciutadania.

APROXIMACIÓ ALS TALLERS I CURSOS
A banda de la reunió tècnica, mitjançant la qual es van analitzar temàtiques de la immigració al municipi, el director general per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya va tenir l’oportunitat de visitar el taller d’aproximació a la cultura i llengua catalana que organitza l’Ajuntament de Palamós per a persones d’origen estranger residents al municipi, i també el taller Cuines del Món que té com a objectiu fomentar la sensibilització envers la diversitat cultural i la interrelació entre les persones.

Aquest projecte que té lloc a l’Espai del Peix de Palamós, està plantejat com un taller de cuina, però amb l’objectiu d’utilitzar els fogons com eina per a fomentar la interrelació entre les persones de diferents procedències, aprenent com és la seva vida quotidiana i com s’integren a Catalunya.

Amb aquesta visita el senyor Xavier Bosch ha pogut avaluar personalment la realitat del municipi i del territori en tot allò referent a la immigració, hi ha conegut les tasques que realitza el Servei municipal d’Acollida i Ciutadania que durant l’any 2011 va atendre més de 700 persones. Entre les tasques que realitza aquest servei municipal es destaca l’acolliment inicial oferint informació per a facilitar el coneixement de l’entorn; l’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria; l’acompanyament en el procés de reagrupament familiar i de la regularització de la situació administrativa.

Aquest servei també promou línies de treball amb els centres educatius, establint protocols i circuits d’acollida per a les famílies i alumnes, així com la coordinació amb els agents socials vinculats als centres educatius (EAP, LIC.) i les AMPA’s.

A banda dels processos administratius i d’acollida el Servei d’Acollida també organitza actuacions per a la promoció de la igualtat d’oportunitats amb la realització d’activitats com la dels grups de conversa on es realitza una primera aproximació a la cultura i llengua catalana oral i a la lectoescriptura, la formació en noves tecnologies o la formació socio-laboral

En l’àmbit de la cohesió social cal destacar la realització del taller de Cuines del món (abril-juny); el Projecte Rossinyol (octubre-juny), així con activitats per al foment associacionisme; la dinamització comunitària, o l’Impuls d’un Grup de Lectura Fàcil, entre altres.

EL SERVEI D’ACOLLIDA I CIUTADANIA
El Servei d’Acollida i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós es troba ubicat a l’edifici que acull l’Espai del Barri (c/Mn. Jacint Verdaguer, 12 – davant el parc de l’Arbreda). L’horari de l’oficina del Servei d’Acollida és de dilluns a divendres de 10 a 14 h. El telèfon de contacte és el 972 31 31 82.

L’oficina d’Acollida és adreçada a totes les persones amb l’objectiu principal de seguir potenciant a la vila el valor de la convivència i, per tant, a l’atenció directa a totes aquelles persones nouvingudes, organitzant jornades sobre el coneixement de l’entorn, i també per a les persones autòctones, amb la realització de programes i projectes de sensibilització.

A PALAMÓS CONVIUEN 78 NACIONALITATS DIFERENTS
Les dades demogràfiques (font: Direcció General per a la Immigració, xifres provisionals a 1 de gener de 2012) destaquen que Palamós amb un total de 17.932 habitants, té un nombre de població immigrant de 2.847 persones, el 15,9%. A Palamós conviuen un total de 78 nacionalitats diferents, de les quals les procedències més representades són les de: Marroc: amb 948, un 33,3%; Bolívia: amb 164 persones, un 5,8%; Colòmbia: amb 137 persones, un 4,8%; Hondures: amb 122 persones, un 4,3%; i Equador: amb 119 persones, un 4,2%.

Els dos col•lectius més nombrosos són els d’origen llatinoamericà i el d’origen marroquí (tots dos oscil•lant sobre el 30 % del total de la població estrangera). El tercer col•lectiu més nombrós és el de persones que pertanyen a la Comunitat Europea (cap al 18%). Les nacionalitats més nombroses d’aquest col•lectiu són: la romanesa (117 persones 4,1%), la italiana (103 persones 3,6%) i la francesa (85 persones 3%).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat