Palamós s’adhereix al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible

El Ple municipal de l’Ajuntament de Palamós va aprovar dimarts passat (16/03/21), per unanimitat de tots els membres del consistori, l’adhesió del municipi al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible.

Aquest document permet a totes les administracions locals europees adherides, l’adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables. Els ajuntaments signants assumeixen el compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte a l’any 2005 i l’adopció d’un enfocament conjunt per l’aplicació de mesures que permetin abordar la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

La majoria de les actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l’Ajuntament, però també al consum energètic d’altres sectors inclosos, com el domèstic, serveis, transport i gestió de residus, a més de la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes.

Aquestes solucions locals han d’ajudar a promoure una energia segura, sostenible, competitiva i contribuir a reduir la dependència energètica dels consumidors més vulnerables. El desafiament de la crisi climàtica actual requereix el compromís de totes les administracions en un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania, i la promoció de l’energia sostenible.

L’Ajuntament de Palamós elaborarà el seu Pla en el termini màxim de dos anys, en el qual s’inclouen totes les accions que l’ens local ha de dur a terme per superar els objectius mediambientals establerts per la UE per al 2030.

L’abast d’aquest document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions i una avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, que esdevé la Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines. A més, l’Ajuntament de Palamós també realitzarà un informe bianual de seguiment per a l’avaluació, control i verificació d’aquests objectius.

Prop de 10 anys de compromís municipal contra el canvi climàtic
Palamós ja es va adherir l’any 2014 al “Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)”, que es va elaborar d’acord amb el Pacte d’Alcaldes de 2012 del qual també en formava part el municipi.

El PAES centrava els seus esforços a reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per al 2020, i alhora reduir el consum energètic al municipi. Les accions realitzades en aquell moment es varen centrar principalment a millorar l’eficiència energètica dels edificis, l’enllumenat públic i la producció d’energia renovable al municipi, així com en les actuacions concretes per a disminuir el consum de combustibles associats al transport i la mobilitat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp