Palamós segueix aplicant projectes d’estalvi energètic en la il•luminació de carrers i equipaments públics

Durant aquest mes de novembre l’Ajuntament de Palamós ha substituït gran part de les lluminàries de l’enllumenat públic dels carrers Enric Vincke, Martí Montaner i Coris, Indústria, València, Provença, Isaac Matas i Narcís Pagès. Aquestes obres formen part dels projectes i accions que l’Ajuntament de Palamós segueix implementant a la vila per a la millora de l’eficiència energètica.

Estalvi energètic i reducció de la despesa
El projecte realitzat en aquests carrers ha permès la substitució de les actuals lluminàries de 55 punts de llum, les quals estaven equipades amb làmpades de vapor de mercuri de 250 W, per d’altres equipades amb làmpades de vapor de sodi d’alta pressió 70 W. El nou sistema redueix la despesa en kW i CO2, sense disminuir en cap cas la qualitat de l’enllumenat dels carrers. Aquest canvi implica una rebaixa global d’un 68% de la despesa econòmica, generant doncs un estalvi anual de 5.825 €.

El projecte amb un cost de 12.900 €, ha estat subvencionat per la Diputació de Girona amb un 90% de l’import total de la despesa, dins el marc de la campanya “Del pla d’acció” dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del “pacte d’Alcaldes”.

Eficiència energètica també a la biblioteca municipal
Dins aquest procés de millora de l’eficiència energètica cal destacar també que aquest mes de novembre operaris de la Brigada Municipal han realitzat la substitució de les 228 lluminàries que formen el sistema d’il•luminació de la biblioteca municipal “Lluís Barceló i Bou”, les quals tenen una potència de 64 W i que actualment es trobàven al final de la seva la vida útil.

Les noves lluminàries instal•lades són del tipus LED de 20 W de potència les quals tenen unes característiques lumíniques molt similars a les anteriors, amb els avantatges de reduir la despesa de consum energètic, emissions de CO2 i les tasques de manteniment.

Fins ara els 228 punts de llum tenien un consum anual d’energia de 56.908 kWh. Amb el canvi efectuat, les làmpades instal•lades del tipus LED tenen un consum global d’energia de 17.784 kWh a l’any, la qual cosa suposa una reducció global de despesa energètica d’aproximadament el 70%.

L’estalvi econòmic que suposa aquest tipus de projectes permeten amortitzar tota la inversió realitzada en poc més de dos anys de funcionament.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat