Palamós segueix conscienciant en la protecció dels herbeis de Posidònia oceànica situats al litoral del municipi

Des de Palamós se segueixen impulsant iniciatives que tenen com a objectiu preservar els herbeis de Posidònia oceànica situats al litoral del municipi.

En aquest sentit l’Associació Els Amics de les illes Formigues, amb la col•laboració de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós, ha editat ara un díptic informatiu sobre el fondeig responsable, que es reparteix a empreses de lloguer d’embarcacions i als diferents gestors d’amarratges del municipi, i que es pot descarregar al web: amicsillesformigues.com.

Aquest fulletó alerta de les conseqüències que pot tenir l’ancoratge indiscriminat d’embarcacions d’esbarjo sobre el delicat fons marí del litoral, greument amenaçat, que durant els mesos d’estiu ha de suportar una gran pressió per l’elevat nombre d’embarcacions que visiten aquesta costa. El díptic recorda la fragilitat de la posidònia oceànica i que el seu lent creixement la fa especialment sensible al mal que li causen les àncores que es llencen sobre les praderies.

A la informació que conté es destaquen els beneficis d’aquesta planta endèmica del Mediterrani, i s’inclou un mapa de situació dels principals herbeis que es localitzen al litoral de Palamós, per tal que els patrons de les embarcacions que hi naveguen en tinguin coneixement.

El díptic també permet la descàrrega, mitjançant un codi QR, de l’aplicació gratuïta que ha creat la Generalitat de Catalunya, mitjançant la qual els usuaris d’embarcacions poden geolocalitzar la posició del seu vaixell i veure si hi ha posidònia al lloc on es vol fondejar.

Cal destacar que la posada en marxa d’aquest aplicatiu va ser iniciativa de la mateixa Associació dels Amics de les Illes Formigues, que ja el 2019 va fer la petició d’activar aquest recurs a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

En aquella mateixa campanya, aquesta entitat palamosina va convidar al biòleg Manu Sanfelix per a realitzar una conferència per parlar de la Posidònia oceànica i de l’app “Posidònia Maps”, que ell mateix havia creat i que s’utilitza a les Illes Balears. La Generalitat de Catalunya finalment ho va incorporar creant un mapatge de les zones amb herbeis de posidònia al litoral català que ha servit per integrar-lo a l’app ja existent i gratuïta (CarryMap).

Boies ecològiques
Des de l’any 2013 l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha anat instal•lant progressivament, en diversos espais litorals del municipi, boies ecològiques que permeten l’amarrament lliure i gratuït d’embarcacions de fins a vuit metres d’eslora, sense haver d’utilitzar cap mena d’ancoratge que pugui malmetre els fons. Actualment es troben a les cales de S’Alguer i Sanià.

L’objectiu d’aquest projecte és el de poder treballar per a la conservació dels recursos i hàbitats marins de què disposa Palamós, i en especial de les praderies de la fanerògama marina Posidònia oceànica que habita en aquesta zona litoral.

Anualment es fa un seguiment de l’efecte que té la utilització d’aquestes boies ecològiques per a les zones amb Posidònia oceànica que hi ha situats davant aquests espais litorals, i fins ara el document resultant ha certificat que la instal•lació de les boies ha suposat millorar de manera significativa l’estat d’aquests fons i dels hàbitats de l’herbei de fanerògames marines que hi viuen.

La creació d’aquestes zones de fondeig vol fer compatible la conservació de les praderies de posidònia amb l’ús turístic que les embarcacions d’esbarjo realitzen en aquest sector del litoral palamosí, i es complementa amb l’abalisament a l’aigua de les platges i les cales, que defineix les zones destinades al bany, i per tant que en prohibeix l’accés d’embarcacions.

La importància ecològica de la Posidònia oceànica
La Posidònia oceànica forma unes praderies de gran importància ecològica per a l’ecosistema costaner, on es genera una alta biodiversitat i que constitueix el lloc de posta de moltes espècies. A més, molts peixos en la seva fase juvenil hi troben refugi. Les plantes que es troben a poca fondària també contribueixen a prevenir l’erosió de les platges perquè formen una mena d’escull que disminueix la força de les onades.

Les praderies de posidònia són comunitats molt fràgils que depenen d’una bona qualitat de l’aigua per poder subsistir. Qualsevol alteració que afecti l’alguer suposa una recuperació molt lenta, mentre que, la seva degradació és sempre molt ràpida.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat