Palamós tanca el pla d’asfaltatges iniciat el 2015 i posa les bases per establir les prioritats de pavimentació de carrers per als propers anys

L’Ajuntament de Palamós segueix prioritzant l’impuls al municipi de projectes de millora de la via pública i en aquest sentit demana la participació activa dels veïns i veïnes perquè expressin les seves prioritats i aquestes puguin ser incorporades en projectes futurs.

Amb aquest objectiu avui s’ha obert el procés de participació ciutadana mitjançant el qual es vol aconseguir l’opinió majoritària que té el municipi en relació als criteris que hauran de prioritzar els futurs programes d’asfaltatges a Palamós.

Aquest procés de participació no permetrà votar un carrer específic per tal de no beneficiar aquells que són més altament poblats. Les votacions es podran realitzar, fins a finals d’octubre, mitjançant el web participa.palamos.cat, indicant el DNI de cada persona participant, en un procés adreçat a tots els veïns del municipi majors de 16 anys, que podran opinar sobre quina tipologia de carrers són els que caldrà prioritzar a l’hora d’asfaltar i d’acord amb cinc criteris diferents.

1/ Estat actual de l’asfalt: Es valora cada tram segons les seves condicions d’ús, seguretat, comoditat i conservació del paviment. Considerar aquest criteri implica que els carrers que estiguin en pitjors condicions estructurals i d’estat en general tindran una execució prioritària.

2/ Volum de trànsit: Es valora que el volum de trànsit influeix en l’estructura i condicions de la via. Aquest deteriorament implica més desgast dels vehicles que hi circulen i un increment dels costos de reparació del carrer, any rere any. Optar per aquest criteri suposa que els carrers on hi circulen més vehicles tindran preferència.

3/ Proporció de trànsit pesat: Es valora que el pas de trànsit pesat afecta l’estructura i les condicions de circulació accelerant el deteriorament i desgast de la via. Escollir aquest criteri implica que els carrers on hi circula una proporció més elevada de vehicles pesats tindran prioritat.

4/ Categoria de la via: associada als seus usos comercials, residencials o de serveis. Escollir aquest criteri donarà preferència als carrers de més importància estructural.

5/ Priorització de carrers situats dins un àmbit d’actuació: Considerar aquest criteri suposa que a iguals condicions de manteniment, els carrers propers a àmbits on ja s’ha actuat tindran una execució prioritària.

Els cinc criteris seran tinguts en compte tècnicament per a la confecció del pla de manteniment i quedaran ponderats en funció dels resultats de la votació. La puntuació dels criteris serà 3 punts al que es consideri més important, 2 punts al que es consideri en segon lloc i 1 punt per al que es consideri en tercer lloc.

En paral•lel a aquest procés l’Àrea municipal d’Urbanisme i Serveis Tècnics també ha iniciat un estudi mitjançant el qual poder conèixer l’estat actual del paviment de tots els carrers i vies del municipi. Aquesta compilació de dades se sumarà al criteri majoritari dels ciutadans obtingut amb la participació ciutadana. Un resultat que permetrà confeccionar el pla d’asfaltatges per als propers anys (2017-2019) a Palamós.

Finalització pla d’asfaltatges 2015-2016
Duran el proper mes d’octubre l’Ajuntament de Palamós ha previst iniciar l’execució de les obres de pavimentació dels vuit trams de carrers que restaven del pla d’asfaltatge iniciat l’any passat.

Es tracta concretament de prop de 870m lineals dividits en els següents trams: avinguda de Catalunya, entre els carrers de Nàpols i del Mar; els carrers de Rosselló i d’Aragó, entre passeig del Mar i l’avinguda del President Macià; el carrer de Provença, entre el passeig del Mar i el carrer de Londres. El projecte també afectarà el carrer de la Riera d’Aubi, entre els carrers d’Aragó i Provença; el carrer de Muntaner, entre Ample i Jacint Verdaguer; i el carrer de Foment, entre Salvador Albert i Pey i Jacint Verdaguer. El projecte també inclou actuacions puntuals als carrers de Santa Bàrbara i de Pere Joan.

Les obres inclouen el fressat del paviment vell, el reg asfàltic i l’aplicació d’un nou aglomerat, així com el pintat de la senyalització horitzontal. En el cas de la cruïlla de Riera d’Aubi i Provença, s’aprofiten les tasques d’asfaltatge per realitzar un treball previ de substitució del col•lector d’aigües residuals ubicat en aquest indret amb una longitud total de 120 metres. Aquesta actuació dona continuïtat a la realitzada l’any 2015, a on es va a reemplaçar el primer tram (carrer de la Riera entre els carrers del Mar i d’Aragó).

El cost global d’aquest projecte d’asfaltatge i substitució del col•lector és de 108.537 €, amb un termini d’execució d’un mes.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat