Palamós tanca els seus accessos al massís de les Gavarres donat el greu perill d’incendi, i reforça el control en els tancaments que ja s’apliquen a la resta d’espais naturals

La Policia Local de Palamós ha tancat els accessos que des del municipi condueixen al massís de les Gavarres, aplicant d’aquesta manera la restricció de poder anar als espais naturals del país en funció d’allò que preveu el Pla Alfa a nivell 3, que s’ha activat a Catalunya davant el greu perill d’incendi que hi ha per als propers dies, amb previsió de temperatures molt elevades.

La prohibició d’accés s’ha establert en el camí de Bell-lloc i al camí del Pla del Llop, on aquesta mesura se senyalitza amb cartells.

Durant aquest període de tancament al massís de les Gavarres, es realitzaran patrulles de la Policia Local i de Protecció Civil de Palamós a la zona, i també s’augmentarà la vigilància als accessos als espais naturals de Castell i Pineda d’en Gori, on ja es va començar a restringir l’entrada de vehicles a partir del període festiu de Setmana Santa. Les mesures vinculades a aquest Pla Alfa es mantindran, com a mínim, fins al proper dimarts.

L’activació del nivell 3 del Pla Alfa, implica la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi forestal. La resolució aprovada per la Generalitat per determinar les restriccions i excepcions, inclou les següents mesures:

1. Suspensió d’activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva (entre les 12.00 hores del 15 de juliol fins a les 00.00 h del 19 de juliol)

2. Restricció d’activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives (entre les 12.00 hores del 15 de juliol fins a les 00.00 h del 19 de juliol)

3. Suspensió de l’activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores, excepte pel que respecta a la recollida de fruit (inclosos productes hortícoles), la sega de l’alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar els camps de rostoll que resten excloses d’aquesta restricció i el conreu de l’arròs.

4. Suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres i vorals, inclosa la sega de les cunetes, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.

5. La restricció de l’ús de bufadors i serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestals i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.

6. Limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 12 hores i 19 hores.

7. Limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d’aquests municipis.

Les mesures contingudes en el punt tercer, quart, cinquè, sisè i setè de la resolució són vigents des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 00:00 h del 19 de juliol de 2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat