Palamós va recollir selectivament prop de 6.000 tones del global de residus que es van generar al municipi l’any passat

A Palamós es va recollir de manera selectiva durant l’any 2020, un total de 5.946 tones de residus. Aquesta és una xifra destacada, i suposa un 46,29% del global de les deixalles que es van generar al municipi.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós destaca que, en termes relatius, la fracció FORM (fracció orgànica de residus municipals) és la que presenta una xifra de recollida més important. Precisament d’aquesta fracció l’any passat es varen recollir un total de 1.185 tones. El residu de vidre s’ha situat en una xifra de recollida de 574 tones, mentre que en la fracció del paper i cartró es va arribar a les 539 tones recollides de manera selectiva.

Les dades es tanquen amb la xifra de recollida pel que fa als Envasos lleugers amb 649 tones, i amb el gruix de les tones de residus abocats separadament a la deixalleria municipal, que durant l’any passat va ser d’un total de 2.850 tones.

Cal destacar que a Palamós també es recullen unes 146 tones, en concepte de residus vegetals i roba usada, aquesta darrera fracció mitjançant els contenidors ubicats en diversos indrets del municipi.

Treball de conscienciació ciutadana
El foment de la recollida selectiva entre la ciutadania ha de permetre seguir disminuint l’entrada de residus al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar i, per tant, un compromís amb la cura del medi ambient i, a la vegada, una reducció de la despesa anual per a Palamós en aquest concepte.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós realitza durant l’any 2020 accions de conscienciació i sensibilització entre la ciutadania local adreçada a fomentar el reciclatge a les llars. En concret es varen repartir cubells airejats per la separació en origen de les restes de menjar i paks de bosses de ràfia per separar el paper i cartró, els envasos lleugers i el vidre.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat