Participa en el procés per a decidir on s’inverteix el pressupost municipal destinat a la millora de la via pública de Palamós

Aquest mes de maig s’ha posat en marxa el procés de participació ciutadana que permet a tothom qui ho desitgi aportar la seva opinió sobre com cal prioritzar una part dels diners que l’Ajuntament de Palamós preveu destinar en la millora de la via pública, concretament 900 mil euros, d’un global 1.400.000 euros.

L’objectiu de la consulta ciutadana, que s’allargarà fins al dia 20, se centra en l’asfaltatge de carrers i a la millora del passeig del Mar amb la possibilitat de seleccionar i afegir opcions sobre les propostes de projectes presentats.

Mitjançant les xarxes socials i els espais web de l’Ajuntament de Palamós i de l’emissora municipal, s’han publicat les consultes vinculades a aquests dos projectes a valorar per part dels ciutadans.

Posteriorment del dia 20 al 31 de maig es realitzaran reunions tècniques per valorar les conclusions de la consulta i per a concretar les propostes finals a executar.

Asfaltatge de carrers
Pel què fa al projecte d’asfaltatge els ciutadans podran prioritzar la inversió de 728.839,02 € entre els següents carrers:

1. Avda. Llibertat, entre avda. Catalunya i C/ Avall. 140.427,31 €
2. Avda. Llibertat, entre carrer Avall i Camí Vell Fosca. 98.201,18 €
3. Carrer López Puigcerver, entre carrer del Mar i Vincke. 352.775,50 €
4. Avda. Catalunya, entre avda. 11 de setembre i Vincke. 190.786,75 €
5. Ctra. de la Fosca, entre càmping Palamós i el Passeig. 165.897,21 €
6. Camí de la Bell Lloc, del tennis a la Hutchinson. 15.550,92 €
7. c/ del Mar i Passeig de Mar, entre c/ del Mar i Provença 95.033,40 €

Total 1.058.672,28 €

El passeig del Mar
En referència al projecte del passeig del Mar la intenció municipal és invertir uns 150.000 € en obres d’adequació, millorament o manteniment, per la qual cosa se sotmetran a debat dues alternatives:

Per un costat es proposa actuar en un o varis dels elements que configuren el passeig, per a adequar-los o millorar-los, com són: el mur que separa el passeig de l’aparcament i la platja, les glorietes, el paviment granular de la part central, els arbres, les jardineres, els jocs infantils, l’enllumenat públic o els bancs, entre altres.

O bé una segona opció que seria actuar exclusivament sobre el tram de passeig situat entre el carrer Aragó i el carrer del Mar, considerant que és una oportunitat per iniciar la transformació del Passeig i fer-hi una actuació rellevant, connectant-lo de manera més directa amb la platja, mitjançant l’enderroc del mur que els separa i la construcció d’unes grades, així com la creació de nous espais intermedis, situats damunt la platja, mitjançant la plantació d’arbrat i la instal•lació d’elements esportius i d’esbarjo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat