Plena utilització de les boies ecològiques ubicades a l’àmbit litoral de Palamós, que permeten la conservació dels hàbitats marins

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós valora positivament la conservació dels hàbitats marins, que suposa el fet d’ubicar aquests camps de fondeig en espais litorals del municipi altament freqüentats per la nàutica d’esbarjo.

Es tracta d’un total de 75 boies ecològiques que es troben repartides entre les cales de S’Alguer, Sanià, Canyers i a l’entorn sud de les illes Formigues. En aquests àmbits s’hi localitzen espais litorals d’alt valor ambiental, que durant la temporada d’estiu reben una molt intensa freqüentació d’embarcacions.

Durant la temporada estival aquests camps de boies tenen plena ocupació, fet que evita que les embarcacions utilitzin l’àncora per a fondejar, impedint l’erosió i destrucció de les comunitats submarines, en especial els prats de Posidònia oceànica. Sense aquest suport, i amb el fondeig indiscriminat fent servir l’àncora, es degraden els hàbitats submarins i es malmet la vida marina que s’hi genera.

Les boies ecològiques es fixen al fons mitjançant perns ancorats a les roques que ocupen els espais existents entre el prat de Posidònia, o bé sobre fons tous lliures d’hàbitats sensibles. Aquest sistema de fondeig, responsable i sostenible, permet que els vaixells de fins a vuit metres d’eslora puguin amarrar gratuïtament i amb seguretat, directament a la boia de superfície. Aquestes zones estan senyalitzades en el seu perímetre amb unes boies de color groc, més grans que les que s’utilitzen per amarrar (blanques), on s’adverteix que en aquell àmbit és prohibit fer servir l’àncora.

Amb la instal·lació de les boies ecològiques, es fa compatible la conservació dels alguers amb l’ús turístic que les embarcacions d’esbarjo realitzen en aquests sectors del litoral palamosí. Per tal d’acompanyar l’ús d’aquests camps de fondeig, així com per vetllar per a la correcta utilització de la resta d’abalisaments del litoral, en els darrers dies s’han fet actuacions de coordinació entre l’Ajuntament de Palamós i la unitat marítima dels Mossos d’Esquadra amb base a Palamós.

10 anys de fondeig controlat
L’Ajuntament de Palamós va iniciar l’any 2013, la ubicació d’aquest tipus de fondeig al litoral del municipi, quan es varen instal·lar una vintena de boies ecològiques a cala Sanià, preservant les importants zones d’alguers que s’hi localitzen.

Posteriorment, es va augmentar amb vint boies més l’àmbit de cala S’Alguer, i la darrera ampliació dels camps de boies es va fer a principis d’aquest any, entre la cala Canyers i també el sector de les illes Formigues que forma part del terme municipal de Palamós, amb una quarantena de nous punts d’amarratge.

La instal·lació d’aquest darrer grup de boies va tenir un cost de 53.747 €, i va comptar amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i dels fons FEADER, amb l’aportació del 90% de l’import.

Millora dels fons marins
Els deu anys d’implementació del fondeig controlat a Palamós, ha donat com a resultat la conservació dels prats de Posidònia que hi ha en aquests fons, tal com s’extreu dels informes de seguiment que realitza anualment l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós.

La Posidònia oceánica és una planta endèmica de la mar Mediterrània, que constitueix extenses praderies, anomenades sovint els boscos dels fons del mar, per la seva complexitat ecològica.

Els prats o herbeis, són de vital importància pel funcionament dels ecosistemes marins de la Mediterrània, en ser els hàbitats de moltíssimes espècies, fixar CO2, i alliberar oxigen, tenir un efecte atenuador dels temporals, generar sorra per les platges, i molts altres beneficis ambientals. Els herbeis són comunitats de creixement molt lent i de llarga longevitat, i que actualment estan en regressió a tota la Mediterrània.

Les praderies de Posidònia són comunitats molt fràgils que depenen d’una bona qualitat de l’aigua per poder subsistir. Qualsevol alteració que afecti l’alguer, com la utilització de les àncores, suposa anys de recuperació, mentre que, d’altra banda, la seva degradació pot ser molt ràpida.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat