S’amplia el termini de sol·licitud d’ajudes Next Generation adreçades a la millora energètica i l’accessibilitat d’edificis, per tal que les comunitats interessades puguin acollir-s’hi

La Generalitat de Catalunya ha perllongat el termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a les ajudes per a la rehabilitació d’edificis en l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP), que en el cas de Palamós són immobles que situen principalment en els sectors de Mas Guàrdies i de l’avinguda de Catalunya, construïts tots ells a la dècada dels anys 70.

El termini inicial de presentació de peticions finalitzava el passat mes de  desembre, però amb la darrera modificació de la convocatòria dels ajuts econòmics el marge s’ha ampliat fins a finals del mes de juny.

És per això que l’Ajuntament de Palamós ha fet una crida a les 10 comunitats de propietaris d’edificis de Palamós que encara no han presentat sol·licitud per tal que, si ho desitgen, puguin fer-ho ara dins el nou període obert, i d’aquesta manera se sumin a les 16 comunitats del municipi que ja han demanat les ajudes del programa Next Generation i que actualment estan pendents de resolució.

Per a poder tramitar aquesta petició cal que les comunitats interessades s’adrecin a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós, (c/ Major, 56)  i els tècnics els indicaran del procés a seguir i de l’acompanyament que rebran per part de l’administració local.

L’Ajuntament de Palamós ha creat l’Oficina Tècnica de Rehabilitació, per a la realització de tasques de suport i acompanyament, vinculades a la gestió dels tràmits per als sol·licitants a aquestes ajudes, assumint el cost de la redacció dels respectius projectes i de la documentació tècnica necessària. Inicialment, la previsió de subvencions del programa Next Generation dins el municipi de Palamós era d’1,3 M€, però l’èxit de la convocatòria i la major eficiència energètica assolida amb les obres en els edificis participants, fa que fins al moment s’hagi incrementat la  demanda d’ajudes fins als 6,5 M€.

Les obres que se subvencionen mitjançant aquest programa són per a la millora energètica de l’edifici i de l’accessibilitat. Amb aquest objectiu es preveu el folrat de l’edifici existent amb 8cm d’aïllament tèrmic a façana, així com la instal·lació d’ascensor.

Per assolir un grau d’estalvi major al 75% d’energia consumida s’ha afegit al projecte la col·locació de plaques fotovoltaiques a la coberta, amb una potència instal·lada de 8 kw.

La subvenció que perceben els veïns és de l’entorn del 82% del cost total, finançat pels Fons Europeu Next Generation de la Unió Europea, i coordinat pel Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

15/04/2024

Relacionades per entitat