S’executa l’enderroc de les estructures annexes al mas del Mas Oliver, dins el projecte de reconversió d’aquest edifici en equipament municipal

El projecte d’arranjament del Mas Oliver, amb orígens del s.XVI, segueix el seu desenvolupament amb l’objectiu de convertir aquest emblemàtic edifici en un futur equipament municipal a Sant Joan.

Després de la realització de les tasques de neteja i adequació dels espais interiors d’aquest immoble, amb la retirada de mobles, andròmines i elements diversos, ara té lloc l’enderroc de les estructures annexes al mas, principalment porxos, amb una superfície global enderrocada de 174,26 m².

Recuperar la masia original i evitar riscos
La majoria d’aquestes construccions es troben en mal estat i comporten cert risc d’esfondrament. A banda es tracta d’instal•lacions que no formen part de l’edifici original, i amb aquests treballs es deixarà el volum principal i els annexos aptes per a una futura reforma, quan s’hagi escollit un ús públic per a la masia.

Bona part del cos principal i alguns dels cossos annexos de la masia són fets amb materials originals amb interès arquitectònic i històric, però les que s’han d’enderrocar varen ser construïdes fa pocs anys amb materials més moderns sense interès, i que per la seva posició i característiques, tampoc són aptes des del punt de vista de la seva utilització futura.

Aquestes obres i l’adequació de l’entorn també tenen l’objectiu de minimitzar els riscos d’intrusisme i el vandalisme associat, per a la qual cosa també s’ha instal•lat un sistema d’alarma a l’interior de la masia.

Aquest projecte d’enderroc de les estructures annexes al mas té un cost aproximat de 16.000 €, i és a càrrec d’una empresa especialitzada en aquest tipus de feines. Un cop fet l’enderroc es tapiaran totes les obertures de la masia per evitar l’accés de persones alienes, i es retiraran els arbustos i plantes que amb el temps han anat envaint algunes de les estructures de l’edifici i l’entorn del mas, deixant net tot l’entorn que restarà oberta i diàfan.

L’objectiu de l’Ajuntament de Palamós és que la reconversió del Mas Oliver en equipament municipal segueixi posteriorment amb el projecte d’arranjament de l’entorn de l’immoble, i d’aquesta manera poder-lo integrar més endavant amb la plaça de Mossèn Gumersind.

D’aquesta manera es permetria aconseguir tota una illa integrada i situada al centre de Sant Joan, que inclouria en una sola infraestructura pública, un gran parc dotat d’equipament públic.

El Mas Oliver, conegut popularment com a Can Displàs, està situat al camí Vell de La Fosca, al costat de la plaça de Mossèn Gumersind, i totalment integrat la trama urbana del nucli de Sant Joan. L’any passat aquest immoble va passar a ser propietat municipal, mitjançant un procés d’expropiació.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp