S’inicia el procés d’obres d’un tram del carrer de la Mercè mitjançant les quals es complementarà el projecte de millores d’un sector de l’Eixample

Aquest matí (06/10/22) s’han iniciat les obres que permetran la urbanització del tram del carrer de la Mercè comprès entre l’avinguda del president Francesc Macià i el carrer de Santa Marta.

Aquesta petita secció de vial va quedar sense executar en el moment en què es realitzaven les obres de millora d’un sector de carrers de l’Eixample on es troba localitzat el de la Mercè. El motiu d’aquesta aturada va ser la decisió de l’Ajuntament de Palamós de rescindir el contracte amb l’empresa adjudicatària inicial d’aquest projecte, a causa dels reiterats incompliments d’aquesta en els terminis d’execució de les diverses fases dels treballs.

Aquesta situació va comportar haver de realitzar un nou procés d’adjudicació que ha allargat en el temps la finalització d’aquestes obres. El projecte previst ara inclou la urbanització integral d’aquest tram del carrer de la Mercè, amb la consolidació del terreny, la construcció de les xarxes de servei i la pavimentació.

L’actuació de més volum d’aquestes obres al carrer de la Mercè, serà la ubicació del darrer tram del col·lector principal que recull les aigües plujanes de tot aquest àmbit de l’Eixample. La dificultat tècnica de les tasques de canalització d’aquests tubs, en un àmbit de sòl que és molt sorrenc, requereix l’actuació d’empreses i equipaments especialitzats.

A més d’aquestes obres, actualment també es realitza la reparació dels elements d’urbanització dels carrers inclosos en el projecte de millora d’aquest sector de l’Eixample, que van ser mal executats o defectuosos, en una mala praxi imputable a l’empresa adjudicatària inicial del projecte.

D’aquesta manera també s’inclou ara la instal·lació de la xarxa de baixa tensió en tot l’àmbit, la construcció d’escocells i plantació d’arbrat al carrer de Santa Marta (entre carrers Carmel i Mercè). També es realitzarà la ubicació de la senyalització vertical, l’enllumenat i mobiliari urbà de tot l’àmbit, així com la reparació de façanes i dels elements d’obra mal executats o defectuosos del contracte original.

El cost global de tota aquesta actuació urbanística, que inclou aquestes actuacions i les que tenen lloc al carrer de la Mercè, és de 342.102,77 €.

Millora integral d’un sector de l’Eixample
El projecte urbanístic de millora d’un sector de l’Eixample es va iniciar el mes de febrer de 2019, i va afectar un àmbit delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vincke i l’avinguda del president Macià. Per tant, els trams dels carrers interiors d’aquest espai urbà on s’han dut a terme les obres són els carrers Avió, Mercè, Sant Antoni, Santa Bàrbara i Santa Marta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp