S’inicia el projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació de l’ús públic de l’espai natural de Castell

Durant aquesta setmana s’han iniciat les obres del projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació de l’ús públic de l’espai natural de Castell, inclòs en el PEIN Castell-Cap Roig que incorpora una de les platges més ben conservades de la Costa Brava, i que l’any 1994 va ser objecte d’un referèndum que va preservar aquest entorn de qualsevol interès urbanístic.

En aquest paratge es duran a terme, des d’ara i al llarg d’aquest any 2018, les diverses accions previstes en aquest projecte mitjançant les quals es vol aconseguir potenciar els valors naturals de l’espai, fent l’experiència de visitar aquest àmbit més intensa i potent, i minimitzant els impactes que provoca la intensa freqüentació de visitants a Castell.

El procés s’ha iniciat ara amb els treballs de restauració ambiental i millora paisatgística de la zona d’acollida i d’accés a la platja, ubicada entre l’espai d’aparcament i la platja, que realitzen els operaris de l’empresa Fitor Forestal SL, i que tenen un cost de 173 mil euros.

Per tal d’ordenar l’espai d’acollida es formaran uns canals d’infiltració d’aigua i mitjaneres centrals on es plantarà vegetació autòctona, arbrat i arbustives, que ajudaran a integrar la zona al seu entorn.També es col∙locaran unes passeres de fusta per facilitar i ordenar el pas dels visitants a través dels canals plantats.

En els perímetres d’aquest espai es construiran uns dics/motes de terra plantades amb vegetació autòctona per integrar l’àmbit. A través d’uns vials acotats es regularà el flux d’accés dels usuaris cap a l’alzinar i la platja, fet que permetrà recuperar la vegetació d’aquesta zona molt alterada per la intensa freqüentació incontrolada d’aquests darrers anys.

Precisament a l’alçada de l’espai d’acollida es farà una restauració de la riera, ja que actualment hi ha una invasió important de canya americana, de forma que es farà una extracció d’aquesta fins a arribar al tram final de la desembocadura, permeten la recuperació de la vegetació característica d’aquesta zona humida, i millorant les perspectives visuals sobre la riera i la platja.

Altres actuacions d’aquest projecte integral
En breu també s’iniciarà el projecte d’obres per la portada d’aigües, amb la construcció d’una canonada de 1.400 metres que, des de La Fosca, subministrarà una xarxa d’hidrants a Castell que ha de servir per protegir aquesta important zona natural del risc d’incendi forestal. Aquesta obra està en procés d’adjudicació per un import de 164 mil euros.

La principal actuació d’aquest projecte de restauració, integració i ordenació de l’ús públic de l’espai natural de Castell es basa en la creació de l’aparcament de servei integrat que té com a objectiu principal l’adequació d’una zona d’estacionament que doni sortida a l’estacionalitat en l’ús de l’espai de Castell, integrant-lo en aquest indret natural.

Fins ara hi havien habilitades dues zones d’aparcament segons l’època de l’any. Una de permanent gratuïta que funcionava a la primavera, tardor i hivern, situada a continuació del bosc que hi ha darrere la platja. L’altre, molt més gran, ocupava l’espai agrícola de la plana de Castell que s’obria durant l’estiu i és de pagament. Aquest model no s’integra al paisatge, i és molt poc flexible, no permeten absorbir els fluxos de visitants de final de primavera i principis d’estiu.

La nova àrea d’aparcament (de 1,7Ha i capacitat per a uns 660 cotxes) es preveu que se situï en l’espai de la plana més proper a la carretera d’accés a Castell, i lluny de les visuals d’accés a la platja, fet que en permetrà una molt millor integració en el paisatge. Serà modular, de manera que es podran anar obrint zones d’estacionament a mesura que s’incrementi l’afluència d’usuaris a Castell. L’espai destinat a aparcament que no s’utilitzi, s’aprofitarà per a l’ús agrícola de l’espai.

El projecte també inclou la restauració dels boscos i zones d’accés a la platja. Aquest petit sistema permetrà ordenar l’entrada a la platja, més naturalitzat i integrat a l’entorn, mitjançant un camí de nova formació, de sauló, que unirà l’aparcament i la platja, exclusiu per a vianants i bicicletes, en el qual si ubicarà vegetació autòctona pròpia d’aquests sistemes.

Per a poder informar dels diversos àmbits d’aquest espai s’instal•larà una nova senyalística informativa, que inclourà plafons especificant els espais de protecció de les zones naturals, limitant el pas per uns àmbits determinats, i millorant de l’accessibilitat en general sobretot en les èpoques de màxima afluència de temporada alta.

El cost global de tot aquest projecte és de 743 mil euros, que es financen en un 50% mitjançant les subvencions del Pla de foment territorial del turisme de la Generalitat de Catalunya, i l’altra meitat, mitjançant els beneficis que aporta l’explotació de l’aparcament que cada any s’habilita en aquest espai natural i per on passen uns 50 mil cotxes cada estiu.

Precisament en aquest sentit cal destacar la cessió d’ús d’aquests terrenys i per a la utilització com aparcament, que ha fet al municipi i per a un període de 20 anys, el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, en nom de la Generalitat de Catalunya, administració que gestiona aquest espai.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat