S’inicia la darrera fase de remodelació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a l’edifici de l’Ajuntament de Palamós

Les obres de remodelació del servei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament de Palamós, iniciaran dilluns que ve 22 de febrer, la seva darrera fase, afectant en aquest cas la zona del vestíbul més propera a la porta principal de l’edifici i que té accés des del carrer Major.

Aquesta fase d’obres es centrarà, entre altres, en remodelar l’accés principal a la Casa de la Vila, instal•lant una porta d’obertura automatitzada i retirant un graó per tal de fer que l’edifici sigui adaptat a persones de mobilitat reduïda.

També s’aprofitarà per a millorar les instal•lacions, substituir l’enllumenat i instal•lar un taulell, des d’on a partir d’ara es rebrà i dirigirà als ciutadans i ciutadanes que hi hagin de realitzar tràmits o consultes a l’Ajuntament.

Accés provisional a l’Ajuntament
Aquestes tasques que ara s’inicien comportaran que durant quinze dies l’accés públic a l’Ajuntament es traslladi a una porta lateral de l’edifici situada al carrer de Mauri Vilar, 12.

Per altra banda, cal destacar que les persones amb mobilitat reduïda o que vagin acompanyats d’infants amb cotxet, podran accedir a l’Ajuntament a través de la plaça del Forn, concretament per la porta de l’Àrea de Serveis Econòmics, on s’hi ha instal•lat una rampa per tal de facilitar aquest accés adaptat.

Aquests accessos només s’utilitzaran de manera provisional fins a la finalització de les obres, que es preveu que s’enllesteixin a principis del proper mes de març.

Una millor atenció personalitzada als ciutadans
Les obres de millora de l’espai de l’OAC es van iniciar a finals del passat mes de novembre i tenen com a objectiu reordenar i millorar l’espai d’atenció pública de l’Ajuntament, resolent problemes de barreres arquitectòniques i centralitzant tota la informació i atenció ciutadana municipal en un sol espai.

La rehabilitació realitzada permetrà oferir una millor atenció personalitzada als ciutadans, amb una millor accessibilitat i comoditat. En aquest sentit cal destacar que és prevista la ubicació d’un sistema de gestió de cues que permetrà organitzar millor l’atenció, ubicant en l’accés principal un primer espai de recepció i ja en la zona interior les taules d’atenció personalitzada.

El projecte de remodelació del servei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) ha estat redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Palamós, metre que la seva execució ha estat a càrrec d’empreses especialitzades. El cost global de les obres és de 53 mil euros.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat