S’inicia la renovació de l’enllumenat públic de bona part de les avingudes centrals del municipi

Aquesta setmana s’han posat en marxa les tasques d’un nou projecte de renovació i millora de l’enllumenat públic del municipi, que en aquest cas afecta bona part de les avingudes centrals del municipi.

Es tracta de la renovació de la totalitat de les lluminàries de l’avinguda de la Llibertat, també la de Lluís Companys, i la de l’Onze de Setembre, en aquest darrer cas des del seu inici amb la confluència amb Lluís Companys i fins a arribar a la cantonada amb l’avinguda del President Francesc Macià.

Aquestes tasques permetran la retirada d’un total de 70 velles lluminàries que se substitueixen per focus del tipus Led.

Les tasques d’instal•lació son a càrrec dels operaris de la Brigada Municipal. El pressupost de l’actuació és de 15.881,25 € que es destinen exclusivament a l’adquisició de les noves lluminàries.

Aquests equips s’ubiquen a la mateixa columna existent, retirant només les lluminàries antigues què han arribat al final de la seva vida útil, quedant desfasats pel que fa a la tecnologia i eficàcia, fet que provoca una il•luminació deficient així com reiterades avaries amb les consegüents operacions de manteniment.

Més eficàcia i més estalvi energètic
La nova il•luminació permetrà incrementar la qualitat lumínica generada, i per tant, del confort i la seguretat de veïns, vianants i vehicles.

Amb les noves lluminàries també s’aconsegueix una reducció d’aproximadament el 70% consum elèctric anual amb el consegüent estalvi econòmic i la disminució de l’emissió de CO2 a l’atmosfera.

Execució de projectes per reduir el consum elèctric
En els darrers anys l’Ajuntament de Palamós ha anat desenvolupant projectes de renovació i millora de l’enllumenat públic del municipi, que s’han anat executant en diversos barris carrers i places, amb l’objectiu de millorar la lluminositat d’aquests àmbits, adaptant els fanals a la normativa tècnica de baixa tensió i contaminació lluminosa, amb la disminució de la potència i amb un destacat estalvi energètic i de despesa econòmica.

En aquest sentit es destaca la realització de projectes de substitució de lluminàries a diversos carrers de la vila que fins al moment comptaven amb instal•lacions antigues. Aquest és el cas de carrers com: Josep Carbó, Josep Joan, Santiago Bañeras, Baldomer Cateura, trams d’Aragó, de Provença, o de Pere Joan; o bé carrers de l’entorn de l’escola Vedruna, del carrer Ample o bé de la plaça de Mn Gumersind Vilagran, entre altres sectors del municipi.

En tots aquests casos s’han canviat els punts de llum d’aquests carrers dotats amb diversos models que havien quedat desfasats pel que fa a la tecnologia i eficàcia, per noves lluminàries tipus Led molt més eficients i amb un consum elèctric reduït.

Aquest procés de substitució se seguirà aplicant progressivament en altres sectors de la vila, amb l’objectiu de realitzar el canvi de la totalitat de les antigues lluminàries encara existents al municipi.

Sistema d’informació energètica
L’Ajuntament de Palamós compta també amb un sistema d’informació energètica mitjançant el qual es realitza una acurada anàlisi del rendiment i la funcionalitat de tots els punts de subministrament del municipi.

Gràcies a la implantació d’aquest element de control, basat en un programa informàtic específic, s’ha pogut fer una anàlisi de tots els punts de subministrament elèctric que depenen de l’Ajuntament de Palamós. D’aquesta manera es pot fer un seguiment acurat de forma contínua de tots els paràmetres de consum energètic de cadascun dels subministraments, detectant sobreconsums i altres defectes, possibilitant actuar d’una manera àgil per solucionar-los.

Tots aquests canvis suposen un estalvi energètic i econòmic molt important per a Palamós els quals permeten amortitzar la inversió realitzada en poc més de dos anys de funcionament i que han permès contenir en gran mesura l’increment de la despesa energètica tot i les pujades reiterades que hi ha hagut en aquest sector.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat