S’inicien els treballs d’asfaltatge de l’avinguda de Catalunya que permetran l’arranjament d’una superfície de més de 2.500m2 d’aquest vial

Aquest matí (30/03/22) les màquines de l’empresa adjudicatària de l’asfaltatge de l’avinguda de Catalunya, han iniciat els treballs previs en el primer dels dos trams afectats per aquest projecte, mitjançant el qual es permetrà l’arranjament d’una superfície global de més de 2.500m2 d’aquest vial.

La secció de l’avinguda de Catalunya per on han començat avui les obres, és la delimnitada pels carrers d’Enric Vincke i de Provença. El projecte previst permetrà modificar el paquet estructural del paviment actual, que passarà de 40 a 60cm, per tal de garantir una major resistència al pas del temps i als vehicles pesants.

L’actuació inclou el fressat, anivellament, compactació, asfaltatge i pintat de la senyalització viària de cadascun dels trams afectats. El termini d’execució d’aquesta actuació és d’unes dues setmanes. Durant aquest període, la circulació en el tram afectat es desviarà cap als carrers de Santiago Bañeras i el de la Indústria, garantint també l’entrada de vehicles als guals que puguin quedar afectats.

Un cop finalitzat aquest primer tram de l’avinguda de Catalunya es durà a terme un segon, concretament el comprès entre els carrers d’Enric Vincke i el de la Mercè. Amb aquestes dues fases el Pla d’asfaltatges haurà actuat a l’avinguda de Catalunya en una superfície total de 2.565 m2.

El projecte d’asfaltatges que té lloc durant aquesta primavera a Palamós, també inclou un tram del carrer Alba, així com una secció del carrer d’Arnau Sa Bruguera. En el cas del carrer Alba el tram afecta és el comprès entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Indústria (733 m2), on s’inclou també la reurbanització de la vorera dreta (en sentit de la circulació), amb l’eixamplament d’aquesta així com el canvi de la canonada de distribució d’aigua potable que actualment és de fibrociment.

Asfaltatge també de l’Arnau Sa Bruguera
En aquest conjunt de vials que ara s’asfalten també s’inclou el carrer d’Arnau Sa Bruguera, un dels principals eixos d’entrada i sortida del municipi amb enllaç directe amb la carretera C-31.

L’Actuació d’asfaltatge en aquest vial se centra en el seu tram comprés entre el carrer de Joan Rovira i Bastons i el carrer Riera, amb una superfície global de 1.370m2.

Precisament en aquest carrer també s’executa actualment, però en el seu tram entre Joan Rovira i Bastons i avinguda de la Llibertat, un projecte de millora urbana que segueix el que ja es va realitzar el 2015 en la seva primera secció. Aquests treballs permeten l’arranjament de voreres, amb la renovació de l’enllumenat públic i el clavegueram (amb la separació de les aigües plujanes i residuals) així com l’enjardinament en parterres i la ubicació de mobiliari urbà.

El cost global de tots aquests treballs d’asfaltatge i d’urbanització de la vorera del carrer Alba, és de 365.000 euros i és previst que la seva execució conclogui a finals del mes vinent, amb l’asfaltatge del tram del carrer d’Arnau Sa Bruguera.

Priorització d’asfaltatges d’acord amb la participació ciutadana
Aquest Pla prioritza els asfaltatges dels carrers de la vila d’acord amb els criteris establerts en el procés de participació ciutadana realitzat a final de l’any 2016, on els/les palamosins/es van establir, de manera majoritària, poder donar preferència als carrers amb el paviment més deteriorat, seguit d’aquells amb més volum de circulació i, en tercer lloc, els que tenen més importància en funció dels seus usos comercials, residencials o de serveis.

El projecte que ara s’inicia se centra concretament en un volum d’asfaltatge que abasta una superfície global de 4.668 m2, actuant en aquesta ocasió en alguns dels vials del municipi que suporten un gran nombre de trànsit rodat i que actualment presenten una certa degradació de l’asfalt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat