S’inicien les obres de substitució del darrer tram del col•lector d’aigües residuals del carrer Riera d’Aubi

Aquest matí (24/10/16) s’han iniciat les obres de substitució del darrer tram de la xarxa de clavegueram que restava per canviar al carrer de la Riera d’Aubi. Es tracta doncs de la tercera i darrera fase d’aquest projecte que haurà permès la substitució íntegra d’aquesta canonada, afectada pel desgast del mateix tub, que circula pel carrer de la Riera d’Aubi i que connecta amb la canonada general situada al carrer de López Puigcerver.

Les obres de substitució del col•lector d’aigües residuals, d’una longitud total de 120 metres, afectarà el tram del carrer de la Riera d’Aubi comprés entre el carrer d’Aragó fins a la cruïlla del carrer de Provença, per a on també es canalitzarà la nova xarxa de clavegueram fins a enllaçar amb el carrer de López Puigcerver.

Durant els darrers anys aquesta canonada ha patit diverses anomalies estructurals, amb fissuracions, despreniments i pèrdua d’estanquitat. Mitjançant aquesta actuació que ara es complementa amb la darrera fase, l’Ajuntament de Palamós vol millorar les condicions hidràuliques de la canonada augmentant d’aquesta forma la seva capacitat i, al mateix temps, minimitzar els treballs de manteniment (neteja, desembussats, enfonsaments, reparacions a la calçada) que amb la situació de l’actual col•lector havien estat molt sovintejats.

Amb motiu de la realització de les obres, el tram del carrer de la Riera d’Aubi i, posteriorment, el de Provença (entre els carrers de la Riera d’Aubi i de López Puigcerver) restaran tancats a la circulació de vehicles a mesura que siguin afectats. El termini d’execució d’aquestes obres és d’aproximadament de dues setmanes i el seu cost és d’uns 23.000 euros.

Immediatament després, inici pla d’asfaltatges
Un cop enllestit aquest projecte, tots dos trams de carrers afectats seran asfaltats de cap i de nou dins el pla d’asfaltatges de diversos carrers que es durà a terme durant el mes que ve.

Pla d’asfaltatges 2016
Coincidint amb la finalització de les obres de substitució de la xarxa de clavegueram de la Riera d’Aubi, l’Ajuntament de Palamós iniciarà l’execució del projecte de pavimentació dels vuit trams de carrers que restaven del pla d’asfaltatge iniciat l’any passat i en els quals s’inclouen els dos trams afectats pel projecte del col•lector d’aigües residuals.

El pla preveu l’asfaltatge de prop de 870 metres lineals dividits en els següents trams: avinguda de Catalunya, entre els carrers de Nàpols i del Mar; els carrers de Rosselló i d’Aragó, entre passeig del Mar i l’avinguda del President Macià; el carrer de Provença, entre el passeig del Mar i el carrer de Londres.

El projecte també afectarà el carrer de la Riera d’Aubi, entre els carrers d’Aragó i Provença; el carrer de Muntaner, entre Ample i Jacint Verdaguer; i el carrer de Foment, entre Salvador Albert i Pey i Jacint Verdaguer. El projecte també inclou actuacions puntuals als carrers de Santa Bàrbara i de Pere Joan.

Les obres inclouen el fressat del paviment vell, el reg asfàltic i l’aplicació d’un nou aglomerat, així com el pintat de la senyalització horitzontal.

El cost global d’aquest projecte d’asfaltatge és d’uns 85.500 euros, amb un termini d’execució d’uns tres o quatre dies. Posteriorment els trams asfaltats tindran afectacions puntuals amb motiu de la realització dels acabaments en embornals, tapes del clavegueram i altres serveis, així com el pintat de la senyalització viària.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat